خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

آیا سازمان شما آماده یادگیری است؟

آیا سازمان شما آماده یادگیری است؟

سیستم یادگیری، محیطی است که برای افراد امکان تعامل با محیط و عناصر مختلف آن، به شیوه ای فعال و معنی دار وجود داشته باشد.

بنابراین، چالش ایجاد یک مدل یادگیری سازمانی بصورتی چابک و سیستمی است.

Loading...