خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

چابک سازی

چابک سازی

مهم است که بدانیم برخلاف آنچه معمولا بعضی افراد اعتقاد دارند چابکی در یک سازمان فقط اقدامات #تکنولوژیکی و دارا بودن فن آوری نیست بلکه برای اطمینان از پایداری این اقدامات و چابکی در سازمان باید همراه تغییرات رفتاری عمیق و همچنین #مهارتهای مرتبط با پذیرش تغییر وجود داشته باشد.

 از طرف دیگر تحولات #چابکسازی باید شامل کل #سازمان بوده و توسط مدیران آن هدایت شود.

 سازمان شما چقدر چابک است؟

Loading...