خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

علم داده های بزرگ

علم داده های بزرگ

شرکتهای داده محور عملیات و فرایندهای تصمیم گیری خود را بر مبنای چنین داده هایی بنا می کنند.

استفاده از دیتاهای علمی در منابع انسانی امکان ایجاد مدلهای سازمانی تحلیلی را فراهم کرده تا یک نقشه موقعیتی را ارایه دهد که می تواند تصویری از یک لحظه خاص از هر منطقه یا تیم و یا عملکرد کارکنان باشد.

همه اینها با هدف تقویت روابط کارمند و سازمان ، جهت ایجاد فضای بهتر و افزایش بهره وری انجام می شود.

Loading...