خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

360 درجه

360 درجه

#بازخورد 360# درجه یک ارزیابی کمی و کیفی از شایستگی ها است که به عنوان #مهارت ها ، رفتارها و نگرش ها مورد نیاز برای یک #موقعیت خاص شناخته می شود.

Loading...