خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

شایستگی ها

شایستگی ها

سفارشی سازی شایستگی ها به زبان PDA امکان ایجاد مطالعات سازگاری ارزشمند بین سبک #رفتاری فرد و مدل شایستگی #سازمان را فراهم می کند.

علاوه بر این ، این امکان را می دهد تا #برنامه های خاصی را برای کمک به کارمندان در توسعه یا تقویت #شایستگی های "اصلی" در نظر بگیرید و پیاده سازی کنید.

Loading...