خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

معرفی PDA

 

 PDA چه ابزار سنجشی است؟

 

 سيستم PDA ابزار قدرتمندي است که براساس "نظريه شخصيت" از "ويليام.ام. مارستون" “william.m.Marston” که در کتاب خود به نام احساسات مردم عادي مطرح کرده است، توصيف شده است وبه طور خاص به تجزيه و تحليل مشخصات رفتاري طبيعي افراد و توانايي هاي بالقوه آنان مي پردازد.

PDA ابزار قدرتمندي است که از طريق يک روش ساده، کاربردي و علمي به شما اجازه تجزيه و تحليل و توصيف مشخصات رفتاري و استعداد افراد را مي دهد. همچنين به شما اين اجازه را مي دهد که به ارزيابي نيازهاي رفتاري يک موقعيت پرداخته و يا اقدام به ايجاد هماهنگي هاي دقيق کاربردي براي فرايندهاي مختلف منابع انساني (HR) نماييد.

اين سيستم به تجزيه و تحليل مهارت ها، نقاط قوت، زمينه هاي توسعه، شايستگي ها، روشهاي تصميم گيري، روش هدايت ، چگونگي مربي گري افراد، سطح انرژي، توانايي متقاعدسازي، توانايي تجزيه و تحليل، روش فروش، سطح انگيزه به همراه اطلاعات ديگر از ارزش هاي متعالي در هر فرايندي براي توسعه افراد مي پرد ازد.

تکميل فرم PDAبين 10 تا 15 دقيقه طول مي کشد و نتايج فوري را به دست مي دهد. اين روش شما را قادر مي سازد که گرايشات رفتاري فرد در زمينه هاي مختلف و نيازهاي رفتاري يک شغل يا موقعيت را متوجه شويد.

PDA ابزاري براي توصيف منطقي و دقيق از مشخصه هاي رفتاري يک فرد ايجاد مي کند که شامل جزئيات زير است:

-         روش هدايت و رهبري

-         روش تصميم گيري

-         چگونگي هدايت و رهبري افراد با موفقيت

-         مهارت هاي متقاعدسازي

-         توانايي تجزيه و تحليل

-         مهارت هاي شغلي

-         سطح انگيزه

-         نقاط قوت و مهارت هاي کليدي

-         زمينه هاي توسعه و پيشرفت

مشخصه هاي رفتاري PDA به صورت صفاتي چون "خوب يا بد" تعريف نمي شوند بلکه ويژگي هاي رفتاري يک فرد را توصيف مي کنند . در مورد ايجاد هماهنگي، مطالعه بين داوطلب/کارمند و يا يک موقعيت اين روش به سادگي نقاط قوت و نقاط ضعف احتمالي را توصيف و تعيين مي نمايد.

اين روش کاربردي که مشخصا توسط تحليل گران PDA شکل گرفته است ، شما را در مسير صحيح براي موفقيت در کار و حرفه و يا تفسير اطلاعاتي براي تحليل افراد و يا گروهي از مردم يا گروه ها ارائه نموده و راهنمايي مي سازد.

هم چنين منجر به جزئيات سطوح و پايه هاي فرايند طرح موقعيت شغلي "Job Position Design Process" مي شود.

 

  • دبليو. ام. مارتسون W.M.Martson توجيه نظري ....

 ابداع کننده DISC و PDA

 

 

مارستون ابداع کننده بسياري از ابداعات مطرح مي باشد. به عنوان نمونه او به عنوان مبدع پلي گراف “Polygraph” يا دروغ سنج در سال 1920 شناخته شد. هم چنين روش سنجش فشار خون سيستولي “systolie” بر اساس اختراع او شکل گرفت. به دليل اين اختراع او به مدت بيش از 5 سال با سازمانهاي مختلف همکاري کرد . همچنين " عليرغم جالب به نظر آمدن" او به عنوان پدر و مخترع “Wonder Woman” که سال ها بعد در سينماهاي هاليوود به نمايش در آمد، شناخته شد. مارستون اين ايده را بر اساس اصل تحقيقات خود شکل داد که زنان مشخصا صادق تر و قابل اعتمادتر از مردان هستند و آنها مي توانند در بازه هاي زماني طولاني سريعتر و موثرتر عمل کنند.

بازخوردها
    ارسال نظر
    (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
    Loading...