خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

اگر خجالتی هستید اینگونه استخدام شوید

اگر خجالتی هستید اینگونه استخدام شوید
گاهی اوقات خجالتی بودن کار دست آدم می دهد و بعضی وقت ها هم کار را از ما دور می کند.
یک فرد هر چقدر هم کارا و با مهارت باشد در صورتی که نتواند به خوبی مهارت هایش را نمایش بدهد با شکست مواجه خواهد شد و در هر مصاحبه ای از استخدام شدن دور می شود.
 
اگر آدم خجالتی و در جستجوی کاری هستید حتما این مقاله را تا انتها دنبال کنید.
 
1 - به روش مرسوم و متداول جامعه سلام و احوال پرسی کنید
 
2 - هنگام صحبت با  کارفرما به اعضاى بدن خود (دست، پا، نحوه صحبت و...) هیچ توجهى نکنید و توجه خود را بر مطلبى که مى‏گویید متمرکز کنید.
 
3 - قبلا مطالبی که می خواهید با کارفرما در میان بگذارید مرور کنید و چند بار جلوی آینه آن را تمرین کنید.
 
4 - اگر هنگام مصاحبه دچار حمله عصبی شدید نفس عمیق بکشید و سعی کنید تمام عضلات خود را رها کنید .
 
5 - دوست دارید کارفرما با شما چه برخوردی داشته باشد با او همانطور برخورد کنید.
 
6 - وقتتان رو طوری تنظیم کنید که زودتر در محل مصاحبه حاضر شوید به این ترتیب از میزان اضطراب شما کاسته می شود و با محیط تطبیق پیدا می کنید.
 
7 - ارتباط چشمی در یک ارتباط موثر بسیار اهمیت دارد از این روی سعی کنید با کارفرما ارتباط چشمی برقرار کنید البته این به آن مفهوم نیست که به او زل بزنید اما نگاه نکردن به او تصور نادرستی در او ایجاد خواهد کرد.

 

Loading...