خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

سنگ هايی که صداهای جالب توليد می کنند

سنگ هايی که صداهای جالب توليد می کنند

سنگ های صدادار در پارکی به مساحت 128 هکتار در ایالت پنسیلوانیای آمریکا قرار دارد و هنگم برخورد اشیای فلزی با این سنگ ها، صداهای ریتم دار و خاصی از آن تولید می شود.

زمین شناسان با بررسی این سنگ ها به این نتیجه رسیدند که تولید این صداهای ریتم دار ناشی از برخورد سنگ ها به یکدیگر است که هر کدام در فرکانس های پائین که قابل شنیدن برای انسان نیست تولید شده و پس از برخورد آنها با یکدیگر صداهای خاص تولید می شود.

Loading...