خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

كاربرد نانو ذرات الماس در دندانپزشكى

كاربرد نانو ذرات الماس در دندانپزشكى

محققين دانشگاه UCLA به اين نتيجه دست يافته اند كه كاربرد نانو ذرات الماس مى تواند درمان هاى مستحكم تر و قوي ترى در دندان پزشكى به دنبال داشته باشد.
نانو ذرات الماس محصولى فرعى از اكتشافات معدنى الماس محسوب مى شوند كه بسيار ريز تر از الماسى اند كه در صنعت جواهر سازى مورد استفاده قرار مى گيرد. اين ذرات در حدود ٥ نانو متر قطر دارند و بسيار بادوام تر و پايا تر از خود الماس هستند. به همين دليل، دانشمندان معتقدند اين ذرات مى توانند در درمان مشكلات دندان بيماران مبتلا به بيمارى استئو نكروز كه از شكستن مداوم استخوان هاى بدن و دندانهاي شان رنج مى برند، مورد استفاده قرار گيرند.
استفاده از ايمپلت هاى دندانى در اين بيماران با موفقيت روبه رو نيست. به دليل سستى جداره استخوانى دندان ها در اين بيماران، ايمپلت جدا مى شود. ترميم مجدد اين ايمپلنت نيز جراحى مجدد و البته دردناكى را به دنبال دارد. استفاده از نانو ذرات الماس در حل مشكلات دندانى اين بيماران مى تواند انقلابى به پا كند.
در جریان انجام عمل جراحى براى ترميم هاى استخوانى و آسيب هاى دندانى، جراحان از اسفنج هايى براى ايجاد رشد پروتيينى در دهان استفاده مى كنند. كشف اين محققين حاكى از آن است كه استفاده از نانو ذرات الماس نيازمند به عمل جراحى نيست.
تنها چيزى كه نياز است يك تزريق معمولى و يا يك شستشوى دهانى ساده است. زمانيكه اين تركيب وارد دهان مى شود، ذرات ريز نانو اين پروتئين را با يك جريان مداوم و آرام آزاد مى كنند. اين پروتيين در استخوان سازى هاى جديد جداره دندان ها مورد استفاده قرار مى گيرد.
اين روش درمانى براى بيماران بسيار آسان و در عمل از درجه موفقيت بالايى برخوردار است. در حال حاضر بر روى سلول هاى مدل و حيوانات مورد تست و بررسى قرار گرفته. اميد مى رود تا استفاده از آن به زودى براى انسان نيز به مرحله اجرايى برسد.
ذرات نانو الماس مى تواند كاربرد هاى وسيع ترى از مصارف دندان پزشكى داشته باشند. براى مثال اين ذرات مى توانند در درمان سرطان هايى كه در آنها پوكى و يا ضعف هاى استخوانى ديده مى شود و همچنين در جراحى هاى ارتوپدى مورد استفاده قرار گيرد.
تصور كنيد در شكستگى هاى پا، دست و هر عضو استخوانى ديگر نياز به گچ گرفتن و يا آتل پيچى نباشد. يك تزريق ساده نانو ذرات الماس، حال استخوان شكسته يا ترك برداشته را جا مى آورد.

 

Loading...