خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

استفاده از مردمک چشم برای پاسخ به سوالات!‎

استفاده از مردمک چشم برای پاسخ به سوالات!‎

اخيرا جمعى از دانشمندان دانشگاه فيليپس آلمان، بر روى راهكارهاى مختلفى براى كمك به افرادى كه دچار اختلالات گفتارى هستند، كار كرده اند. آنها توانستند روشی ارايه دهند كه در آن، با تحلیل اندازه مردمک چشم پاسخ برخی سوالات را دریابند. تنها وسايل مورد نياز اين شیوه هم يك دوربین و يك لپ تاپ است.

بررسى ها نشان داده اندازه مردمك چشم افراد مى تواند تعيين كننده راست و دروغ حرف آنها باشد. اين سيستم جديد ارتباطى بر پايه پاسخ طبيعى مردمك چشم افراد در زمان انجام عمليات رياضى و محاسباتى در مغزشان پايه ريزى شده است. مردمك چشم دامنه وسيعى از پاسخ هاى محيطى را توليد مى كند. و مى توان با استفاده از آنها مسير ارتباطى مناسبی را با افرادى ایجاد کرد که قادر به پاسخگویی به سوالات به صورت گفتارى نيستند.

در يك گام از بررسى ها، اين سيستم جديد ارتباطى را بر روى تعدادى داوطلب سالم از نظر قدرت گفتار و بيان آزمايش كردند. از داوطلبان خواسته شد تا يك سوال رياضى را كه از طريق صفحه نمایشگر كامپيوتر حل كنند. آنها دريافتند اندازه مردمك چشم افراد در زمانی که تلاش مى كنند تا سوال رياضى را پاسخ دهند، بزرگ و بزرگتر مى شود.

سپس از همان گروه از داوطلبان خواسته شد تا به تعدادى سوال بله/خير اما نه با صداى بلند جواب دهند. در حين اين زمان محققان اندازه مردمك چشم افراد را مورد بررسى قرار دادند و تطابقى بين اندازه ها و پاسخ هاى بله يا خير کشف کردند.

به موازات اين بررسى، اندازه مردمك چشم بيمارانى كه دچار سكته مغزى شده اند و پاسخ هاى آنها نيز مورد پردازش قرار گرفت. اين بررسى ها نيز نشان داد حتى اندازه مردمك چشم اين بيماران نيز قابل ترجمه و رمزگشايى است و مى توانند ارتباطى بين اين اندازه ها و پاسخ هاى بله يا خير پيرامون موضوع هاى مطرح شده با این بیماران ايجاد كنند.

با وجود آنكه محققان معتقد هستند اين روش براى داشتن دقت بالاتر و درصد خطاى كمتر نيازمند صرف زمان و بررسى هاى بيشتر است، اما ادعا مى كنند مى تواند انقلابى در زندگى افرادى به وجود آورد كه دچار اختلالات گفتارى هستند.

قرار است به زودى از اين روش براى بيمارانى كه در فاز كما به سر مى برند هم استفاده شود.

 

Loading...