خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

سرعت پلک زدن چشم چقدر است ؟

سرعت پلک زدن چشم چقدر است ؟

«در یک چشم برهم زدن » عبارتی است که اغلب برای نشان دادن سرعت بسیار زیاد رخ دادن یک حادثه و یا انجام یک کار استفاده می شود اما در واقع سرعت پلک زدن آنقدر زیاد است که در آن هیچ کار خاصی نمی توان انجام داد.

پاسخ دادن به سئوال «سرعت پلک زدن چقدر است؟ » خیلی ساده نیست و نمی توان یک عدد دقیق برای آن ذکر کرد.

پلک زدن انسان خیلی کمتر از یک ثانیه طول می کشد و در واقع ما در هر ثانیه چندبار پلک می زنیم. بطور متوسط چشم انسان در هر ۳۰۰ تا ۴۰۰میلی ثانیه یکبار پلک می زند ، بنابراین در هر ثانیه ما ۲ یا سه بار پلک می زنیم و به خاطر همین سرعت زیاد است که بسیاری اوقات متوجه آن نمی شویم.

البته دو تا سه بار پلک زدن در ثانیه ، سرعت متوسط پلک زدن است و ممکن است به دلایل مختلف این سرعت تغییر کند. برای مثال اگر یک جسم خارجی وارد چشم انسان شود سرعت پلک زدن بیشتر می شود یا اگر فردی به یک بیماری چشمی مبتلا شود سرعت پلک زدن او ممکن است تغییر کند. علاوه براین ها ، عواملی مثل خستگی و مصرف برخی داروها نیز ممکن است روی سرعت پلک زدن تاثیر گذار باشند.

Loading...