خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

جوجه مرغ ها با هوشتر از کودک انسان

جوجه مرغ ها با هوشتر از کودک انسان

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که جوجه ها از کودک نوپای انسان باهوشتر هستند و در مهارتهای پیچیده ای چون خودداری و مهارتهای ریاضی خبره هستند. محققان اظهار داشتند که جوجه های تازه سر از تخم در آورده از مهارتهایی برخوردارند که یادگیری آن برای کودک انسان ماه ها و حتی سالها طول می کشد.
محققان در جریان این تحقیقات به جوجه مرغها این امکان را دادند که به غذای بیشتر دسترسی داشته باشند، اما این غذای بیشتر در شرایطی امکان پذیر می شد که مرغها برای آغاز به خوردن زمانی بیشتر از همیشه در انتظار بمانند. 93 درصد از جوجه ها از توانایی درک این مهارت برخودار شدند. این درحالی است که بسیاری از انسانها نمی توانند تا سن 4 سالگی چنین مهارت خود داری را بدست آورند.
این تحقیق نشان می دهد که جوجه ها با توانایی دنبال کردن رد اعداد تا 5 متولد می شوند، درحالی که این مهارت را باید به کودکان آموزش داد.
جوجه ها همچنین از توانایی شناسایی اشیاء سالم برخوردارند و این نوع اشیاء را به اجسام مشکوک و یا ناپایدار ترجیح می دهند.
جوجه ها همچنین نسبت به اجسامی که از مقابل دیده دور می شوند آگاهی دارند و رد آنها به نوعی در خاطر خود نگاه می دارند که تا سن یک سالگی برای کودک انسان ممکن نیست.
با تمام این اوصاف براساس اظهارات کریستین نیکول که 20 سال در این عرصه در دانشگاه بریستول تحقیق کرده، تعداد افرادی که جوجه ها را باهوش بدانند بسیار معدود است.

 

Loading...