خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

گزارش نقاط قوت تاثيرگذار

گزارش نقاط قوت تاثيرگذار

 

اين بخش به توصيف برخي از تمايلات خاص فرد مي پردازد كه مي توانند نهايتأ منجر به نقطه ضعف فرد نيزگردند . هرچند اين موارد بطور مشخص جنبه هاي مثبت شيوه رفتاري فرد را شامل ميگردد ، اما در مواردي مي توانند بر ضد فرد عمل كنند اگر در آنها تعديل صورت نگيرد.

دانلود نمونه گزارش

 

 

Loading...