خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

گزارش سبک فروش

گزارش سبک فروش

 

اين بخش حوزه وسيعی از شيوه های فروش فرد را از زمان آغاز فروش تا پايان دادن به همراه توانمندی وی را در خدمات پس از فروش نشان ميدهد و به بررسی شایستگی های وی در زمان پيگيری نياز مشتريان و ارايه خدمات به آنها مي پردازد.

دانلود گزارش نمونه

Loading...