خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

گزارش تمايلات رفتاری

گزارش تمايلات رفتاری

 

تحت شرايط مطلوب محيطي اكثريت قربب به اتفاق افراد توانايي اجراي مناسب اين صلاحيت ها را خواهند داشت. ما "شرايط مطلوب "را هنگامي تعريف مي كنيم كه چندين مورد از اين شرايط در محيط كاري وجود داشته باشد: هدايت خوب، انگيزه، پشتيباني و مربي گري، شناسايي، به همراه موارد ديگر.

ما از اين طريق اين گزارش آگاه مي شويم كه شرايط محيطي هميشه مطلوب نيستند.

دانلود نمونه گزارش

 

Loading...