خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

مسیر تبدیل شدن به یک سازمان دیتا محور چگونه است؟

مسیر تبدیل شدن به یک سازمان دیتا محور چگونه است؟

ایجاد فرهنگ استفاده از دیتا آسان نیست ، اما می توان آن را با اهداف کوچک و یکسری نیاز در سازمان خودتان شروع کنید:

 این نیازها میتواند موارد زیر باشد:

  • از دیتاها برای پشتیبانی از فرایندها استفاده کنید.
  • دیتاها را در سازمان خود در یک بخش متمرکز و بهینه کنید.
  • خط مشی های دسترسی به دیتاها را در سازمان خود تعریف کنید.
  • شاخص هایی برای ایجاد دیتاهای با کیفیت ایجاد نمایید.
  • از ابزارهای علمی برای تجزیه و تحلیل دیتاها استفاده کنید.
  • کارمندان را برای استفاده از دیتاها آموزش دهید.

 آیا در حال حاضر یکی از این موارد را در سازمان خود اجرا می کنید؟

 اولین مراحل برای دستیابی به یک سازمان  پیشرو و درصنعت خودتان بر اساس دیتا را شروع نمایید.

Loading...