خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

دنیای متغییر

دنیای متغییر

 ما در دنیایی غوطه ور هستیم که به طور فزاینده ای سریع و مشتاقانه به دنبال تازگی است، ثبات در موارد مختلف دیگر وجود ندارد و بخاطر تغییرات و دگرگونی های بیش از حد دچار سرگیجه میشویم و همچنین به دلیل استرس ناشی از سازگاری های روزانه با موارد مختلف، بسیار خسته شده ایم.

از این نظر، پیش‌بینی موقعیت‌های شغلی و تقاضای بازار بسیار پیچیده است. آنچه ما می دانیم مهارت هایی است که به آنها نیاز خواهیم داشت و در آینده برای ما ارزشمند خواهند شد.

 

برای همین باید به موارد زیر توجه داشته باشیم????

 ???? تصمیم گیری و مذاکره

????ارتباط قاطعانه

???? مدیریت احساسات

???? رهبری و کار تیمی

???? توسعه شخصی به شیوه سفارشی

???? تفکر انتقادی

 در PDA ما معتقدیم که توسعه مهارت های نرم نقطه شروع خودشناسی است تا هرکسی بتواند پتانسیل خود را توسعه دهد و به استعداد نمایی خود دست پیدا کند.

 

 


Loading...