خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

بهینه سازی روابط بین کارکنان

بهینه سازی روابط بین کارکنان

روابط خوب بین کارگران، برای ایجاد رفاه و محیط کاری عالی بسیارحیاتی است. این روابط همچنین باعث ایجاد انگیزه در کارکنان می شود و تاثیر مستقیمی بر بهره وری دارد


بررسی ها نشان می دهد که:
بر اساس بررسی های مؤسسه Future of Work، یکی از دلایل اصلی استعفای افراد از شغل شان، رابطه بد با رئیس خود بوده که حتی بالاتر از درخواست حقوق برآورده گردیده است.
مطالعه اخیر لینکدین نشان داد که داشتن روابط کاری خوب برای 46 درصد از کارگران مترادف با شادی است، در حالی که مطالعه دیگری که توسط مایکل پیج انجام شده ، نشان می دهد که بیشترین ارزش برای کارمندان روابط خوب با همکاران و مافوقان است.

چگونه می توانیم بخش های منابع انسانی محیط کاررا جهت رضایتمندی اندازه گیری کنیم؟
به روشی چابک، ملموس و ساده، PDA Earth به سرعت نتیجه ای ساده و قابل تجسم در مورد محیط سازمانی به دست می آورد. علاوه بر این، اطلاعات دقیقی را ارایه می دهد تا بتوانید صدای همکاران خود را به برنامه های عملیاتی تبدیل کنید.

فردی ایده آل استخدام کنید، تیم های چابک طراحی کنید، الهام بگیرید و اندازه گیری کنید

yun.ir/lm8l9e

Loading...