خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

بالاترین اعتبار

بالاترین اعتبار

صرف نظر از اینکه در حال نزدیک شدن به پایان سال هستیم اما همیشه استفاده از کلان داده و یا بیگ دیتا در تصمیم گیری سازمانها اهمیت زیادی دارد.

 یک سازمان داده محور با تعداد افراد متخصصی که دارد و یا میزان گزارش و تحلیلی که می تواند انجام دهد، تعریف نمی شود، بلکه  یک سازمان با توانایی طراحی و اجرای اقدامات مبتنی بر داده که عملکرد کسب و کار را بهبود می بخشد، تعریف می شود و برای این امر، داشتن ابزارهای قوی و مستحکم که قابلیت اطمینان داده های به دست آمده را تضمین می کند و راه را برای تصمیم گیری درست هموار می کند، بسیار ضروری است. ‌

 گزارش های ما با دقت 86% بالاترین اعتبار را در دنیا دارند و ما اعتبار این موارد را بر اساس مستندات زیر ارایه میدهیم:

 

  • موسسه بین المللی روانشناسی کسب و کار (AIOBP)
  • کمیسیون فرصت های شغلی برابر (EEOC)
  • تنها شرکت اسپانیایی دارای اعتبار OECD - OECD یا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2E Studies, Evaluations and Research SL)

 

 *با ما ‌یک سازمان داده محور باشید و داده ها را به اقدامات عملی تبدیل کنید*!

Loading...