خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

استعدادیابی

استعدادیابی

این یک ارزیابی و استعدادیابی آنلاین است که مشخصات رفتاری افراد را تحلیل و توصیف می‌کند. استفاده از آن آسان و امکان شناسایی محرک ها، تمایلات طبیعی رفتاری و علاوه بر آن پیش بینی رفتارها در محیط های کاری و تحصیلی را فراهم می کند. همه اینها از طریق یک روش چابک، ساده و تایید شده علمی امکان پذیر است. ????  

 اطلاعات ما را در اینجاها مشاهده کنید????

 PDAinternational.ir

blog.pdainternational.net

PDAinternational.net

@PDAinternationaliran

Loading...