خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

سال 2025

سال 2025

ما برنامه ریزی برای تبدیل شدن به مجموعه شماره یک منابع انسانی در دنیا تا سال 2025 را انجام داده ایم.

در DNA ماست که موانع را بشکنیم و دائما خودمان را به چالش بکشیم تا یاد بگیریم، تکرار کنیم و مهمتر از همه، به رشد خود ادامه دهیم.

Loading...