خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

360 درجه

360 درجه

ارایه و دریافت بازخورد کلیدی برای تقویت رابطه، بین کارمند و سازمان بسیار مناسب است و در نتیجه میتواند دستیابی به اهداف را تضمین کند.

 

مطالعه ایگل هیل در مورد این موضوع نشان داد که 45 درصد از پاسخ دهندگان به داشتن بازخورد از همرده های خود اهمیت می دهند. بنابراین، این عملی است که باید رواج پیدا کرده و دو طرفه باشد تا تأثیری سالم در میان کارکنان ایجاد نموده و به فرآیندهای چابک تر، مشارکت های ارزشمندتر و سازنده تبدیل شود.

 

برنامه 360 درجه بازخورد PDA یک ارزیابی کمی و کیفی از شایستگی های مورد نیاز برای یک موقعیت شغلی خاص است. این برنامه اطلاعات دقیق به رهبران سازمان ارایه می دهد تا بتوانند با کار بر روی استعدادهای کلیدی برای تکمیل هر پروژه و هدایت اهداف سازمانی تمرکز کنند.

 

چرا باید آن را انتخاب کنید؟

 

✔️قابل تنظیم است یعنی با نیازهای هر سازمانی سازگار است.

✔️برای به دست آوردن نمای جامع تر، با ارزیابی PDA ادغام شده است.

✔️شما می توانید مقدار مورد نیاز برای هر شایستگی را برای ارزیابی خود وارد کنید.

✔️این اجازه را می دهد تا فرآیندهای ارزیابی و بازخورد را بدون محدودیت راه اندازی کنید.

✔️100% در فضای  ابری فعالیت نمایید.

✔️با گنجاندن راهنماهای تفسیری و برنامه های توسعه به فرآیند توسعه و خودسازی میتواند کمک نماید.

 

 بیشتر بیاموزید: https://bit.ly/3mljrVC

 

Loading...