خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

مسیر خود را بازآفرینی کنید

مسیر خود را بازآفرینی کنید

برای برخی از افراد، بازآفرینی مجدد در یک حرفه، یک نیاز برای بقا در یک بازار کار رقابتی است، آن هم زمانی که مشاغل سنتی ممکن است از بین برود و خلاقیت به یک حمایت کننده خوب برای افراد تبدیل می شود.

معنای این جمله این است که برای بازآفرینی حرفه ای ابتدا باید بازآفرینی شخصی صورت گیرد که شامل شناخت خود و لذت بردن از فرآیندی است که در آن مسیر رسیدن، در کناراهداف مشخص میشود.

 بنابراین ، برای ایجاد همه تغییراتی که ممکن است لازم داشته باشید زمان اختصاص دهید و جرات کنید شخصی شوید که همیشه می خواستید باشید!

Loading...