خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

تصمیم گیری حرفه ای

تصمیم گیری حرفه ای

تصمیم گیری برای تغییر مسیر حرفه ای دربرگیرنده یکسری هزینه های مالی ، عاطفی و همچنین یک برنامه با زمان بندی است. این به معنای ترک محل امنی است که سالها در آن بوده ایم و بدون حرکت باقی مانده ایم.

 اما، ما پیشنهاد می دهیم  با استفاده از انجام فرایند خودآگاهی ، انگیزه ها ، توانمندیهای ، شیوه های تصمیم گیری و آنچه ویژگیهای بالقوه شما را تشکیل میدهد کشف کنید.

 با استفاده از ارزیابی PDA استعداد خود را شناسایی کرده و مسیر حرفه ای خود را پیدا کنید.

Loading...