خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

دیتای سازمانی

دیتای سازمانی

دیتاهای به دست امده از یک سازمان متخصص در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی ، مسیر سازمانها برای دستیابی به تحول دیجیتال برای حال و آینده یک تجارت را توضیح می دهد:

 یک سازمان مبتنی بر داده با توجه به میزان داده های علمی که دارد یا تعداد گزارش ها و تجزیه و تحلیل هایی که می تواند انجام دهد ، تعریف نمی شود ، بلکه توانایی آن در طراحی و انجام اقدامات مبتنی بر داده برای بهبود عملکرد شرکت تعریف می شود.

Loading...