خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

مدل شایستگی در PDA

مدل شایستگی در PDA

سفارشی سازی شایستگی ها به زبان PDA امکان ایجاد مطالعات سازگاری بسیار ارزشمندی بین سبک رفتاری فرد و مدل شایستگی سازمان را فراهم می کند.

علاوه بر این ، این امکان را فراهم می کند تا برنامه های خاصی را برای کمک به کارمندان در جهت توسعه یا تقویت شایستگی های "اصلی" در نظر گرفته و به اجرا در آوریم.

Loading...