خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

چگونه شخصیت افراد را بشناسیم

چگونه شخصیت افراد را بشناسیم
ملاقات با افراد جدید یکی از بهترین رویدادهای زندگی است. تمام افرادی که اکنون در زندگی شما می باشند مانند همسر، دوست، رئیس ، همکار، همسایه یا آشنایان زمانی تنها یک غریبه بودند...

پنج پرسشی که شخصیت فردی که به تازگی با آن ملاقات کرده اید را نشان می دهد.

ملاقات با افراد جدید یکی از بهترین رویدادهای زندگی است. تمام افرادی که اکنون در زندگی شما می باشند مانند همسر، دوست، رئیس ، همکار، همسایه یا آشنایان زمانی تنها یک غریبه بودند. و زمانیکه برای اولین بار این غریبه ها را ملاقات نمودید هرگز تصور نمی کردید که در آینده ممکن است رابطه ای با آنها برقرار کنید، درست است؟

غیر ممکن است که در همان برخورد اول با یک شخص بتوانید به هر آنچه باید دربارۀ او بدانید دست یابید، مگر آن که از نوعی قدرت تله پاتی بهره مند باشید. اما سوالاتی وجود دارند که با پرسیدن آن ها می توانید به تصویر دقیق تر و ژرف تری از دیگران برسید.

بطور قطع پرسیدن سوالات ساده ای مانند «آیا تازه وارد هستید؟» (در یک رویداد شبکه سازی) و یا «چرا شغل قبلی خود را ترک کرده اید؟» (در یک مصاحبۀ شغلی) می تواند اطلاعاتی ضروری را در اختیار شما قرار دهد. اما این سوالات به تنهایی کافی نمی باشند زیرا چیزی دربارۀ شخصیت فردی که با او صحبت می کنید به شما نمی گوید.

در ادامه با پنچ پرسشی آشنا می شویم که برخلاف پرسش های پیشین می توانند چنین اطلاعاتی را به شما بدهند. این پرسش ها به گونه ای طراحی شده اند که علاوه بر دادن اطلاعات صریح درباره غریبه ها یا آشنایانی که با آن ها صحبت می کنید می توانند آگاهی عمیقی دربارۀ شخصیت این افراد نیز بدست دهند.

  • چگونه خود را توصیف می کنید؟

در نگاه اول ممکن است این پرسش نوعی تقلب به نظر رسد. هدف از این پرسش آن است که از طریق یک راه غیر مستقیم فرد را وادار کنید که شخصیت خود را آشکار کند. پس آیا می توان گفت که طرح این پرسش نوعی راه میان بُر است؟

هم بله و هم خیر! همه چیز به سبک بیان مبهم این پرسش که «چگونه خود را توصیف می کنید؟» باز می گردد، که به جای پرسش های دیگری همانند «شخصیت شما چگونه است؟» یا «بیشتر مردم در مورد شما چه فکر می کنند؟» مطرح می شود. توجه کنید که با پرسیدن این سوال بطور دقیق مشخص نکرده اید که فرد باید خود را به لحاظ ظاهری توصیف کند یا شغلی، عاطفی یا به هر شکل دیگری!

در عوض در ابتدا به ویژگی هایی که مصاحبه شونده برای بیان شخصیت خود استفاده می کند و میزان غلوآمیز بودن واژگانی که برای توصیف خود انتخاب می کند توجه کنید. افراد خجالتی یا فروتن از واژگان متواضعانه تری مانند «نکته بین و هشیار» یا «ورزش دوست» استفاده می کنند در حالی که افراد برونگرا و پر انرژی از واژگانِ پر قدرت تری همانند «باهوش» یا «ورزشکار» برای بیان خود انتخاب می کنند.

  • بزرگترین دستاورد شما در زندگی چیست؟

این پرسش می تواند بینش مهمی در خصوص گذشته یک فرد به شما بدهد و در عین حال از دو نکتۀ ظریف در مورد شخصیت او سخن می گوید. اول آنکه بزرگترین علایق فرد را نشان می دهد؛ توجه کنید که در اینجا نیز پرسش مبهم است و مشخص نمی سازد که فرد باید به دستاوردهای حرفه ای خود اشاره کند و یا دستاورهای شخصی خود.

بعلاوه فرد در چه مقطعی از زندگی خود به این دستاورد رسیده است؟ و برای رسیدن به آن چگونه عمل کرده است؟ و در گام بعد باید توجه کنید که فرد برای اندیشیدن به دستاورد خود به چه میزان زمانی احتیاج دارد. اگر این «دستاورد» تنها پس از مکثی طولانی عنوان شد می توان نتیجه گرفت که فرد یا دستاوردهای بسیار زیادی در زندگی خود داشته است و یا بالعکس. برای پی بردن به این مسئله باید عمیق تر شوید.

3- به تازگی چه کتاب خوبی خوانده اید؟

پاسخی که برای این سوال دریافت می کنید می تواند بسیار متفاوت باشد. در وهلۀ نخست به تفاوت میان افراد کتاب خوان و آنهایی که کتاب نمی خوانند توجه کنید. ممکن است به طور اتفاقی با فردی مواجه می شوید که اقرار کند «من کتاب نمی خوانم»، اما در بیشتر موارد در بین کسانی که کتاب نمی خوانند افرادی هم وجود دارند که قبل از اسم بردن از یک کتاب برای مدتی طولانی درنگ می کنند و یا نام یکی از متون کلاسیک دانشگاه یا دبیرستان را می آورند.

در بین خوانندگان واقعی می توانید مشتریان رمان های معروف، خوانندگان متون بازرگانی یا آموزشی، طرفداران ادبیات و یا علوم رایج و چندین نوع خواننده دیگر را بازشناسید.

4- شغلی رویایی شما چیست؟

هر چه پرسشی مبهم تر باشد بهتر است. پرسش در این جا این نیست که «در شغل بعدی تان چه خواسته ای دارید؟» یا «خود را در 5 سال آینده در چه موقعیتی می بینید؟» بلکه پرسش این است که «شغل رویایی شما چیست؟». یک آدم چاپلوس در یک مصاحبه شغلی ممکن است به توصیف شغلی بپردازد که متقضی آن می باشد. بقیه ممکن است به اهمیت داشتن یک شغل خلاق و سازنده اشاره کنند. و عده ای نیز مشاغلی مانند «تست کنندۀ عطر» یا «پرستارسگ» را عنوان کنند که وجود ندارند (و یا بسیار نادر می باشند).

پاسخ هر چه باشد نشان می دهد که آیا فرد قبل از این به راستی و بطور جدی به این حرفه اندیشیده و یا هرگز به آن فکر نکرده است.

5- قهرمان زندگیتان کیست؟

این پرسش اطلاعات دقیق تر و دورنی تری دربارۀ مسیری که شخص در زندگی خود در پیش گرفته است به شما می دهد. بنظرم این پرسشی هدفدار است. شما افرادی را خواهید یافت که از اعضای خانواده یا فردی که در زندگی می شناخته اند به عنوان قهرمان خود یاد می کنند، افرادی یک ورزشکار یا یک فرد مشهور در فرهنگ عامه را می ستایند و گروهی نیز به کارآفرینان و تاجران موفق به دید تحسین و احترام می نگرند.

ممکن است بتوانید از این طریق چیزی دربارۀ میزان هوش یا سِن شخصی که با او صحبت می کنید دریابید، اما مهم تر آنکه دربارۀ ارزش ها و معیارهای او چیزهایی دست گیرتان خواهد شد. علت انتخاب یک فرد به عنوان قهرمان زندگی خود از میان تمام افرادی که تاکنون زیسته اند چیست؟

روی هم رفته به نظر می رسد پرسیدن برخی از این سوالات از غریبه هایی که به صورت تصادفی در خیابان می بینید کمی پر رویی بخواهد اما به محض اینکه توانستید با یک شخص جدید گرم بگیرید از طرح چنین سوالاتی احساس خجالت نکنید.

نحوه واکنش افراد، نحوۀ پاسخ گویی آن ها و نوع ادبیاتی که در پاسخ به این سوالات انتخاب می کنند حرف های بسیاری دربارۀ نوع شخصیت فردی که مقابل شما ایستاده است می زند.

این حجمِ اطلاعات در برقراری هر رابطه ی اجتماعی از یک مصاحبه شغلی گرفته تا یک جلسه فروش و یا حتی یک رابطه اتفاقی ضروری است. بنابراین اجتماعی باشید و سعی کنید با افراد جدید آشنا شوید و آنها را به خوبی بشناسید. در این صورت از فرصت های بسیار بیشتری در زندگی بهره مند خواهید شد.

Loading...