خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

انواع گزارشات PDA

انواع گزارشات PDA
تنوعی از گزارشات فردی و گروهی بهمراه گزارشات تیمی و تعارضات و متغییرهای شایستگی

ابزار سنجش PDA میتواند تنوعی از گزارشات مختلف و بر اساس نیازهای شما فراهم نماید این گزارشات شامل بخش های زیر است:

1- گزارش رفتاری فردی

2- گزارش استعداد تحصیلی و شغلی همراه با نرم استاندارد

3- گزارش توانمندی مدیریت و فروش

4- بررسی میزان انرژی در حالت طبیعی و نقش

6- گزارش متغییرهای شایستگی با بیش از 40 متغییر شامل: اعتماد به نفس ، ابتکار ، مدیریت گروهی ، تفکر استراتژیک ، حساسیت بین فردی ، ابتکار ، مدیریت بازار ، برنامه ریزی و ....

7- تنها ابزار ارایه دهنده گزارشات گروهی و تیمی مناسب برای کانون های ارزیابی

8- گزارش تعارضات بین فردی

9- گزارش تیم سازی

10 - تناسب شغلی و تحصیلی

11- ارگونومی چایگاه شغلی

12- گزارش رتبه بندی متقاضیان

13- دریافت گزارشات در قالب نمودارهای راداری و چرخی و ستونی

14- گزارش عدم صداقت پاسخگو و دلایل
Loading...