خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

مزیت های ابزار سنجش PDA

مزیت های ابزار سنجش PDA
تنها ابزار سنجشی با اعتبار بین المللی و مورد تایید در 140 کشور دنیاابزار سنجش PDA نسبت به همه ابزارهای سنجشی مورد استفاده دارای مزیت های زیر می باشد که توانسته است در مدت کوتاهی این ابزار را از سایر ابزارها برتر نماید:

1- تنها ابزار سنجش بین المللی در ایران با اعتبار در 140 کشور دنیا

2- امکان دریافت گزارشات به 32 زبان و امکان تایید در سایر کشورها

3- امکان ارزیابی بصورت آنلاین و کتبی

4- تنها ابزار سنجشی با امکان دریافت کوچینگ آنلاین

5- دریافت تنوعی از گزارشات مختلف

6- امکان استفاده برای استعدادیابی و تعیین جایگاههای شغلی

7- تنها ابزار با قابلیت تعریف مشاغل مورد نیاز و کدگذاری مشاغل و دریافت تناسب

8- امکان بررسی تعارضات بین افراد

9- تنها ابزار سنجش با دریافت ارگونومی جایگاههای شغلی

10 - تنها ابزار مورد استفاده ها استارت ها در تیم سازی و توسعه فردی

11- راه اندازی پنلهای کاربری بر اساس نیاز سازمانها و مراکز و اعتبار بین المللی

12- تنها ابزار با امکان صحت سنجی صداقت پاسخگو بصورت آنلاین

13- تنها ابزار با دستورالعمل مصاحبه برای کانون های ارزیابی

14- سیستم ارسال ایمیل به بانکهای اطلاعاتی برای انجام سنجش های گروهی و سازمانی
Loading...