خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

سه راه سریع برای تقویت اعتماد به نفس

سه راه سریع برای تقویت اعتماد به نفس
بر اساس یک قاعدۀ کلی، بهتر است که همیشه اندکی اعتماد به نفس کاذب داشته باشید. اعتماد به نفس کاذب باعث بهبود عملکرد و افزایش کارایی شما می‌شود.

 اما ممکن است گاهی آنقدرها خودتان را قبول نداشته باشید. آن وقت چه؟ برای تقویت اعتماد به نفس به شکلی سریع و آسان چه راههای پیش روی شماست؟

1. رزومه‌تان را مرور کنید

مرور قابلیت‌هایتان، یادتان می‌آورد که چقدر بیش از آنچه که فکر می‌کنید بااستعداد هستید.

2. راست بایستید

ذهن شماست که شما را به راه می‌اندازد، ولی اینکه چطور راه می‌روید هم می‌تواند بر ذهن شما تاثیر بگذارد.

مطالعات تازه در زمینه رابطۀ ذهن و بدن تایید می‌کنند که ما می‌توانیم با تغییر طرز نشستن، ایستادن و راه رفتنمان، فکر و رفتار خود را بهبود ببخشیم.

اینکه در ارتش سربازان را مجبور می‌کنند راست بایستند دلیل دارد: رابطۀ پنهانی میان طرز ایستادن و احساس قدرت وجود دارد که بارها و بارها به عینه دیده‌ایم.

می‌خواهید اعتماد به نفستان افزایش یابد؟ می‌خواهید قویتر باشید؟ می‌خواهید احساس بهتری نسبت به خود داشته باشید؟ دیگران را تحت تاثیر قرار دهید؟ پس راست بایستید.

3. با خودتان حرف بزنید

شاید به نظرتان این کار کار دیوانه‌هاست، اما جواب می‌دهد.

بلند بلند حرف زدن با خود، باعث می‌شود باهوشتر شوید، حافظه‌تان تقویت شود، تمرکز بیشتری داشته باشید و حتی باعث می‌شود عملکرد جسمیتان بهتر شود.

برای اینکه اعتماد به نفستان تقویت شود چه باید بگویید؟ مثبت نگر باشید. و هر زمان که تواناییهایتان شک کردید، باید به شکتان شک کنید.

حرف زدن با خود، یکی از مهارتهایی است که به داوطلبان عضویت در یگان ویژۀ ارتش آمریکا کمک می‌کند تا بتوانند از آزمون سخت "هفتۀ جهنمی" عبور کنند.

ضمن اینکه حرف زدن با خود تنها نوع حرف زدنی نیست که به تقویت اعتماد به نفستان منجر می‌شود. نگاه به رقیب به این دید که از شما ضعیفتر است نیز به بهبود عملکردتان منتهی خواهد شد. در نتیجه باید گفت که "کل کل کردن" هم بخشی از راه حل است.

Loading...