خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

عزت نفس چیست ؟1

عزت نفس چیست ؟1

عزت نفس SELF ESTEEM  به معنای احساس ارزشمندی و احساس خوبی در مورد خود و یا احساس کارایی و شایستگی است.

که این حس خوبی و ارزشمندی از جایی  نشات می گیرد ، مثل انجام دادن یک کار خوب.

عزت نفس تحت تاثیر بیرون آدمی شکل می گیرد، به مرور تجربیات شخص به آن اضافه می شود و در آدم بالغ ، سهم تجربیات درونی عمده تصویر ما را شکل می دهد.

فیدبک و بازخوردی که از محیط می گیریم باید یکبار توسط ما ارزیابی شود. ( که البته این، کار سختی است اگر صادقانه انجام شود.)

مطلب دیگری که می توان در مورد عزت نفس یا خودانگاره بیان کرد این است که فرد خود کم بین کسی است که به سمت خودانگاره منفی می رود و شخص خودباور کسی است که به سمت خودانگاره مثبت پیش رفته است.

اولین راهزن  در زمینه عدم اعتماد به نفس می تواند خانواده باشد زیرا اولین نهاد و نخستین افرادی که کودک با آنها در ارتباط است پدر و مادر هستند.

خانواده معمولا به دو صورت در این زمینه تاثیر منفی دارند: ۱٫شلاق کامل باش ۲٫احساس تک و یگانه دادن به کودک

خانواده می تواند احساس “من خوب نیستم ” را در فرزند تشدید کنند و یا آن را کمتر کنند.

به طور مثال هنگامی که پدری به فرزندش می گوید : برای دکترا بخون که دیپلم بگیری!

با این حرف این ذهنیت در او شکل می گیرد که پدرش امیدی ندارد که او در آینده موفق شود.

دومین راهزن ، دوستانمان هستند که به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم عمل می کنند. کسی که دائما از خودش ، شرایط خوبش و موفقیت هایش تعریف میکند به طور غیرمستقیم در عدم اعتماد به نفس ما تاثیر می گذارد.

برخی از ما تصمیم می گیریم که برای بهتر عمل کردن ، الگویی انتخاب کنیم و برای رسیدن به هدفمان یا رسیدن به موقعیتی مشابه فردی که الگوی ماست همانند او عمل کنیم. مثل جوانی که آرزوی داشتن هیکلی تنومند و ورزیده دارد و مربی اش را الگوی خود قرار می دهد و سعی می کند دقیقا راه او را پیش بگیرد. هرچه می گذرد با وجود تمرینات دقیق ، جوان به خواسته اش نمی رسد! وقتی بیشتر با مربی اش صحبت می کند متوجه می شود که او برای رسیدن به این فرم ، ۵سال است که مثلا بستنی نخورده است!چیزی که نخوردنش تقریبا برای این جوان غیرممکن است. (به خاطر علاقه بسیارش به بستنی)

این مثال را مطرح کردم تا به این نکته اشاره کنم که الگویی که انتخاب می کنیم باید تا حد زیادی با ما و شرایطمان مطابقت داشته باشد

و در غیر این صورت تبدیل به یک ضد ارزش می شود.الگویی که با ما فاصله بسیاری دارد نه تنها ما را به هدف نزدیک نمی کند بلکه پس از مدتی ما را دچار یاس و ناامیدی می کند. پس بهتر است کسی را انتخاب کنیم که خیلی هم ، از زندگی ما دور و غیرقابل دسترس نباشد.

نحوه زندگی ، تلاش و نگرش انسان های والایی همچون دکتر حسابی ، دکتر الهه قمشه ای و … فاصله بسیاری با شرایط بسیاری از انسان های معمولی دارد و مانند آنها شدن ، کاری آسان نیست.

ادامه دارد..

Loading...