خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

نقشه راه موفقيت – قسمت پنجم: شيوه تصميم گيری انسانهای موفق2

نقشه راه موفقيت – قسمت پنجم: شيوه تصميم گيری انسانهای موفق2

در قسمت قبل گفتیم استفاده از «حق انتخاب» کار ساده ای نیست. این کار هراس های زیادی دارد، و هر کدام از ما ممکن است در گروه افرادی باشیم که از «آزادی» و «حق انتخاب» خود هراس دارند.


نگران نباشید. برای کسانی که از «حق انتخاب» هراس دارند راه حل ساده ای وجود دارد. همین الان یک برگه کاغذ بردارید. فهرست زیر را روی کاغذ بازنویسی کنید:
ثروت، علم آموزی، موقعیت اجتماعی، آرامش، قدرت، رابطه عاطفی، تجربه شرایط جدید، اصول و چارچوبهای اخلاقی، خانواده، صداقت، حمایت از دیگران، استقلال، دوستی ها
تلاش کنید به موارد فوق، حداقل ۲۰ مورد دیگر هم اضافه کنید. اصولی که فکر میکنید برای شما یا اطرافیان شما مهم هستند. حالا، آنها را دو به دو با یکدیگر مقایسه کنید و این فهرست را به ترتیب اهمیتی که برای شما دارند بازنویسی کنید. تفاوت مهم تصمیم گیری در انسانهای موفق و ناموفق این است همیشه در ذهن خود چنین فهرستی را دارند و به همین دلیل به سرعت و با اطمینان انتخابهای مهم زندگی خود را انجام میدهند.
کسی که در فهرست خود علم آموزی را بالاتر از روابط عاطفی و خانواده و دوستیها قرار داده است، به سادگی متوجه میشود که «ادامه تحصیل در خارج از کشور» میتواند یک گزینه خوب برای پیشرفت در مسیر علمی و شغلی باشد. اما برای کسی که اولین گزینه اش «دوستی ها» است، ممکن است مهاجرت چند ساله به سرزمینی دیگر برای زندگی یا ادامه تحصیل الزاماً بهترین گزینه نباشد و برای او ناراحتی و اندوه و افسردگی به همراه داشته باشد. فهرست بالا را با دقت بررسی کنید، اگر هنوز در مورد اولویت برخی از آنها مطمئن نیستید، برخی تصمیمهایی را که قبلاً گرفته اید و از آنها راضی هستید مرور کنید تا اولویتهای شما بهتر مشخص شود.
لیست اولویتها و ارزشهای خود را همیشه در کیف خود همراه داشته باشید و طی روزهای آینده، دائماً مرور کنید. در ادامه با استفاده از همین فهرست خواهیم آموخت که چگونه در خودمان برای رشد و پیشرفت و موفقیت، انگیزه بیشتری ایجاد کنیم.

Loading...