خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

نقشه راه موفقيت – قسمت چهارم: شیوه تصميم گيری انسانهای موفق1

نقشه راه موفقيت – قسمت چهارم: شیوه تصميم گيری انسانهای موفق1

یکی از ابزارهای قدرتمندی که باید همیشه در مسیر موفقیت همراه ما باشد، ابزار تصمیم گیری است. زندگی هر یک از ما حاصلجمع تصمیمهای ماست. همیشه میتوانیم کسانی را بیابیم که شرایط اولیه زندگی آنها شبیه ما بوده است. اما امروز بسیار موفق تر یا نا موفق تر از ما هستند. اگر بیشتر دقت کنیم تفاوت تنها در چند مورد تصمیم است. چند مورد تصمیم که آنها را به سمت زندگی مطلوب یا نامطلوب هدایت کرده است.
همه ما هر روز تصمیمهای زیادی میگیریم. بعضی وقتها، بسیار ناآگاهانه تصمیم میگیریم. شاید بتوان تصمیم گیری را به نفس کشیدن تشبیه کرد. ما پیوسته در حال تنفس هستیم اما در اغلب اوقات این کار را ناآگاهانه انجام میدهیم و اساساً متوجه نیستیم که در حال نفس کشیدن هستیم. تصمیم گیری نیز برای بسیاری از ما همین حکم را دارد. روزانه ده ها تصمیم میگیریم بدون اینکه به آنها توجه کرده باشیم.
سوال مهم اینجاست که تفاوت تصمیم گیری انسانهای موفق با سایر انسانها در چیست؟ نخستین تفاوت مهم این است که انسانهای موفق از «حق انتخاب» خود استفاده میکنند. بسیاری از ما اساساً این حق را برای خود به رسمیت نمی شناسیم. زمانی که رشته دانشگاهی خود را صرفاً به خاطر سلیقه اطرافیان انتخاب میکنیم، زمانی که دوست و شریک زندگی خود را به توصیه اطرافیان انتخاب کرده یا ترک میکنیم، در واقع «حق انتخاب» خود را به رسمیت نشناخته ایم و از آن استفاده نکرده ایم.
شاید مهمترین تفاوت انسانهای موفق با دیگران در این است که انسانهای موفق، در زندگی خود مسیری را طی میکنند که خود انتخاب کرده اند، اما سایر انسانها، مسیری را طی میکنند که دیگران برای آنها انتخاب کرده اند.
زمانی که بیل گیتس (موسس مایکروسافت) یا استیو جابز (موسس اپل) تحصیلات دانشگاهی را رها میکردند تا وارد دنیای کسب و کار شوند، از «حق انتخاب» خود استفاده کردند. در جایی که اکثر انسانها، بر اساس «تشخیص جامعه» مسیر خود را ادامه میدادند و جرأت تصمیم گیریهای کلان نداشتند.
استفاده از «حق انتخاب» کار ساده ای نیست. این کار هراس های زیادی دارد. ممکن است انتخابی اشتباه انجام دهیم. ممکن است پا در مسیر نادرستی بگذاریم. ممکن است برای چندمین بار شکست بخوریم. به همین دلیل، برخی انسانها از حق انتخاب گریزان هستند. ژان پل سارتر میگفت: انسانها برای آزادی جان میدهند اما وقتی آزادی را به دست آوردند از آن فرار میکنند.
اگر تصمیمی را که باید امروز بگیرید، به هفته بعد موکول میکنید، اگر تغییری را که باید امروز شروع کنید به شنبه آینده، یا ماه آینده یا آغاز سال بعد موکول میکنید، یا اگر در تصمیمهای مهم، به سراغ فال گیری و سایر ابزارهای مشابه میروید، اگر ترجیح میدهید دیگری به جای شما تصمیم بگیرد، اگر به نزد مشاور میروید اما به جای مشاوره گرفتن، منتظر هستید که او برای شما و زندگیتان تصمیم بگیرد، شما در گروه افرادی هستید که از «آزادی» و «حق انتخاب» خود هراس دارید.

ادامه دارد..

Loading...