خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

سطوح مختلف استراتژی در سازمان

سطوح مختلف استراتژی در سازمان

بدون شک تمامی سازمان ها برای موفقیت در عملکرد خود از استراتژی مختص به خود برخوردار هستند که این استراتژی ها دارای سطوح مختلفی می باشد که در اینجا ذکر شده اند.

Corporate level

 

در این سطح مدیریت ارشد سازمان استراتژی کل سازمان را تعیین می کند. به عبارتی دیگر در این سطح٬ درباره میزان تخصیص منابع به سطوح پایین و ورود به فعالیت های جدید تصمیم گیری می شود. در شرکت های چند بازار و چند محصول نظیر جنرال الکتریک یا جانسون اند جانسون چندین کسب و کار اداره می شوند که این کسب و کارها Strategic business unit(SBUs), Strategic business segment و Product-market unit نامیده می شوند. استراتژی های این سطح عموما به منظور ایجاد ارزش برای ذی نفعان سازمان و با شاخص های سودآوری و یا عملکرد در بورس سنجیده می شوند.

Business level

این سطح به سازمانی اشاره دارد که به بازاریابی برای مجموعه ای از محصولات مشابه به گروه معینی از مصرف کنندگان می پردازد. در این سطح، مدیریت استراتژی های مربوطه را برای محصولات و بازارها تعیین می کند. در این سطح استراتژی ها در مقایسه با سطح قبلی مشخص تر و دارای جزئیات بیشتری هستند. در سازمان هایی که پیچیدگی کمتری دارند و یا از یک کسب و کار تشکیل شده اند دو سطح corporate و business ممکن است در هم ادغام شود.

Functional level

هر business unit دارای واحدهایی با وظایف کارکردی مشخصی نظیر واحدهای بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه و یا منابع انسانی است. در این سطح، استراتژی ها نسبت به دو سطح قبلی بازهم مشخص تر و متمرکز تر می شوند. بنابراین همانگونه که سازمان دارای سطوح سلسله مراتبی است، سطوح استراتژی سلسله مراتبی را نیز شامل می شود.

 

Loading...