خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

26 ویژگی يک روابط عمومی موفق

26 ویژگی يک روابط عمومی موفق

پیشرفت یک سازمان نیازمند کارکنانی با روابط عمومی بالا می باشد که مشتریان را جذب کند. روابط عمومی بالا میتواند شاخص های زیادی را در خود جای دهد ولی انچه مهم است شاخص های مشتری مداری است که در ذیل به انها اشاره شده است.

 

1- توجه جدی به افکار همه کارکنان در ایجاد حرکت، اصلاح و جریان سازی سالم.

۲- ارائه مشاوره های مؤثر به مدیران ارشد توسط مدیر روابط عمومی آشنا به علم مشاوره.

۳- دفاع از جایگاه روابط عمومی در مقابل دخالت های غیرمسئولانه واحدها و افراد.

۴- حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازی ها، دروغ پردازی ها، تهدیدها و ...

۵- خروج روابط عمومی از موضع انفعالی به موضع فعال.

6- تغییر فرهنگ سازمانی غلط.

۷- ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان.

۸- کمک در جذب استعدادهای کارکنان و ایجاد بستری مناسب در جهت بالندگی اندیشه کارکنان.

۹- تقویت ارزش ها و ویژگی های مطلوب انسانی.

۱۰- معرفی الگوهای آموزشی مناسب درون سازمانی و برون سازمانی.

۱۱- سازماندهی خبری سازمان (تلاش برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی به موقع با ابزارهای ارتباطی).

۱۲- تدوین نظام ارتباطی منسجم و تبلیغی شفاف و روشن.

۱۳- تغییر نگرش مسئولان نسبت به نقش روابط عمومی و جایگاه و اهمیت آن.

۱۴- جهت گیری و جهت دهی سازمان به سوی کارمند محوری.

۱۵- همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها.

۱۶- تأکید هماهنگ بر بهبود روابط درون سازمانی و برون سازمانی.

۱۷- تنظیم برنامه مدون و سالیانه برای عمل به شعائر و برگزاری مراسم مذهبی و غیره...

۱۸- انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف به مسئولان و دریافت بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان.

۱۹- برگزاری جلسات داخلی بین کارکنان و مدیران به صورت ماهیانه یا فصلی.

۲۰- تهیه مقاله های علمی در حوزه فعالیت های سازمان و نشر آن در رسانه های گروهی.

۲۱- معرفی مطلوب مقالات و تحقیقات کارکنان در سطح سازمان.

۲۲- انعکاس تجربه های موفق کارکنان سازمان.

۲۳- چاپ بروشور پیام های آموزشی، پژوهشی و دیگر فراورده های سازمانی.

۲۴- تهیه فیلم برای معرفی سازمان.

۲۵- ایجاد برنامه نظامند همدردی با خانواده های سازمان بدون تبعیض قائل شدن.

۲۶- تهیه و تنظیم منشور اخلاقی روابط عمومی سازمان.

Loading...