خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

10استراتژی برای يک شروع خوب

10استراتژی برای يک شروع خوب

در زندگي هر شخص صاحب کسب وکار، يک روز ، با يک سري از ملاقاتها واحترامات تحت الفظي پرشده است .وقتي شما اولين برخورد با مشتري يا هم قطار خود را داشته باشيد مي خواهيد که در مسير درستي گام برداريد . انجام اين عمل ، اولين برخورد وملاقاتهاي پس از آن را به خوبي وآساني ميسر مي سازد. قدمهاي نادرست ، تلاش سختي جهت جبران احتياج دارد. انرژي خود را براي بعد حفظ کنيد واين استراتژي هاي آسان را جهت يک شروع موفق بکار بريد .

1-هر گاه شخصي را ملاقات مي کنيد، بايستيد.

اين مورد به شما اجازه مي دهد که با شخص مخاطب در يک حد برابر قرار بگيريد. با باقي ماندن در صندلي خود ، پيغامي با مضمون اينکه " تصور نمي کنيد که شخص مقابل به اندازه کافي توجيهي جهت زحمت ايستادن داشته باشد " انتقال مي دهيد .اگر خود را در موقعيتي مي بينيد که نمي توانيد بايستيد ، ( مانند زماني که پشت گلداني با شاخه هاي بزرگ هستيد !!) عذر خواهي کنيد وتوضيح دهيد .براي مثال مي توانيد بگوييد : مرا ببخشيد نايستادم . برگهاي اين گلدان مانع ديد من مي شوند .

2- لبخند بزنيد .

احساسات ظاهري شما گويا تر از کلمات مي باشند . به نحوي نگاه کنيد که شما از ملاقات ديگران ، بدون توجه به آن چيزي که در ذهن داريد خرسند هستيد . براي شخصي که زودتر از شما مي ايستد ، لبخندي روي صورت بياوريد .

3- تماس چشمي داشته باشيد .

نگاه کردن به اشخاصي که شما ملاقات مي کنيد ، بيانگر توجه وجلب نظر شما به آنهاست . اگر نگاه شما در جاي ديگري باشد ، بيان مي کنيد که به دنبال شخص ديگري جهت پيشبرد ميل تان هستيد .

4- بي درنگ خودرامعرفي نماييد .

5- وقتي لازم است ، شرحي شامل اينکه که هستيد بيان کنيد .

کافي نيست که به فرض بگوييد: " سلام .من ماري جونز هستم ." اطلاعات بيشتري بدهيد :"سلام من ماري جونز هستم .من براي شرکت ... فعاليت مي کنم ."

6- استوار دست بدهيد .

بعنوان احترام دستخود را دراز کنيد. شخصي که ابتدا دست خود را دراز مي نمايد احساس آسودگي واطمينان مي نمايد . مطمئن باشيد که بخش احترامات فيزيکي شما حرفه اي است . به نحوي دست ندهيد که استخوان مچ خرد شود يا خيلي شل دست ندهيد . اگر در دست دادن با خانمها وآقايان دستپاچه شديد از آن صرفه نظر کنيد .

7- ياد بگيريد که چگونه يک معارفه روان داشته باشيد .

در کسب وکار شما هميشه اشخاص با اهميت کم را به اشخاص مهم معرفي مي کنيد . روش اين کار به اين ترتيب است که ابتدانام افراد مهم را ذکر کنيد ، به دنبال آن با کلمات :" ميل دارم معرفي کنم ..." وسپس نام افراد ديگر را ذکر کنيد. مطمئن شويد که مطالبي درباره هر شخص بگوييد تا ديگران بدانند چرا آنها رامعرفي مي نماييد ومقداري اطلاعات خواهيد داشت که با کدام شخص شروع به گفتگو نماييد .

8- تشخيص دهيد که کدام شخص مهمتر است .

مشتري يا دورنماي کسب وکار مهمتر از رئيس شماست .فقط به خشنودي رئيس خود چشم نداشته باشيد .

9- به اسامي در ملاقاتها توجه نماييد .

بسيار متعارف است که فکر کنيد چه چيزي مي خواهيد بگوييد وبه ديگران تمرکز نکنيد . اگر شما تمرکزداشته باشيدوهنگامي که نامي را مي شنويد ، تکرار کنيد شانس بالاتري از قبل داريد .

10- اسامي کوچک اشخاصي را که براي دفعه دوم مي بينيد با اجازه خودشان بکار بريد .

همه اشخاص نمي خواهند در جلسات ابتدايي به صورت غير رسمي ناميده شوند .بهتر است در مسير رسمي اشتباه کنيد تا اينکه ديگران را با چوب وچماق بزنيد .هدف شمادر بين چند دقيقه ابتدايي ملاقات با اشخاص ديگر دادن احساس راحتي به آنها وسهولتي است که آنها بخواهند با شما کار کنند .

وقتي شما براي آن برخوردهاي بحراني ابتدايي قوانين دلگرم کننده اي را رعايت کنيد شما يک شروع محکم براي يک ارتباط سود بخش در دراز مدت را خواهيد داشت .

 

Loading...