خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

مديران تمرين کنيد جهانی بينديشيد

مديران تمرين کنيد جهانی بينديشيد

این روزها مدیران کسب و کارها در بازارهای چند فرهنگی شدیداً نیازمند تخصص و دانش مرتبط می باشند. خوشبختانه برای تأمین این نیاز لزومی ندارد که تجربۀ گستردۀ بین المللی و یا تسلط به چند زبان خارجی داشته باشیم.

در اینجا به سه نکتۀ مدیریتی برای افزایش کارآئی در این بازارها اشاره می شود:


  • مشاهده : نگاهی کنجکاوانه به نحوۀ عملکرد بازارهای خارجی، از همکاران خارجی تا می توانید بپرسید و هیچوقت فکر نکنید که جواب این پرسشها را می دانید.

  • مطالعه و تحقیق:آموزش رسمی و آکادمیک می تواند به وسعت بخشیدن دیدگاه انسان کمک کند اما مطالعه و آموزش های دوره ای و غیر رسمی نیز بسیار مهم هستند. با فرهنگ های دیگر آشنا شوید، ادبیات، فیلم و ... مهم هستند.

  • ذهن باز:
    از قضاوت بپرهیزید. اهمیت درک و شناخت افراد پر تلاش و موفق فارغ از اینکه چه فرهنگ، زبان، مذهب، و یا رفتاری دارند، می تواند بسیار کمک کننده باشد. به آنها احترام بگذاریم، به تجربه های جدید خوشامد بگوئیم و آمادۀ همکاری با آنها باشیم تا فرصتهای جدید را از آن خود کنیم.

 

Loading...