خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

۸ جايی که افراد شادمان آرامش را می يابند

۸ جايی که افراد شادمان آرامش را می يابند

جايی ميان عشق در قلبتان و افکار در مغزتان، مکانی شاد و آرام است.شما آنها را بی درنگ خواهيد يافت هنگامی که به جاهايی که در پايين آمده، می‌نگريد:

  

۱- پایه و اساس پذیرش زندگی

مجموعه ای از رویدادها و دگرگونی های طبیعی پیوسته است، در برابر آنها مقاوت نکنید؛ تنها کاری که می کنند ایجاد تنش و فشار غیر ضروری است. بگذارید حقیقت این رویدادها و دگرگونی ها حاصل شود. بگذارید که آنها جریان یابند. و یا همان گونه که یکبار هنری وادزورث گفت “بیش از هر چیز، بهترین کاری که می توان انجام داد آن است که هنگامی که باران می بارد بگذاریم که ببارد.” پذیرش، رها ساختن است و اجازه دادن به چیزها به همان شیوه و راهی که واقعا در آن هستند. این بدان معنا نیست که توجهی به بهبود واقعیت های زندگی نکنید؛ بلکه فقط درک کنید که تنها چیزی که واقعا بر آن کنترل و نظارت دارید خودتان هستید. این درک ساده، پایه و اساس پذیرش است، و تنها با پذیرش می تواند آرامش و رشد و شکوفایی وجود داشته باشد.

 

۲- یک فضای درونی صادقانه شما راه و شیوه خودتان را دارید

برای شما این شیوه زندگی، یک شیوه کاملا درست است. آن را محترم بشمارید. یکی از مؤثر ترین منابع صلح و آرامش تنها راحت بودن با کسی است که واقعا هستید. واقعیت تان را به خاطر یک نقش، یا حقیقت تان را به خاطر یک عمل معامله نکنید. از آزادی فکری تان دست نکشید. آن را در پس نقاب نگذارید. صلح و آرامش نمی تواند در زندگی بیرونی تان وجود داشته باشد تا زمانی که آرامش را در درون تان نیابید، و خودتان نباشید. این همواره آسان نخواهد بود، اما بهای بسیاری برای حق مالکیت روح و جوهره درونی تان پرداخت نمی کنید.

 

۳- طرز فکر بخشش

هنگامی که فردی به شما آسیب زده است، سخت است که آرام باشید. اما به هر حال این کار را انجام می دهید چرا که می دانید آرامش تنها نبردی است که ارزش دنبال نمودن را دارد. صلح و آرامش زیباست؛ جلوه و تجلّی عشق تان است، و بهترین راهکار برای آینده ای روشن تر. آرام بودن گاهی اوقات دشوار است؛ بسیار دشوار تر از خشمگین و کینه توز بودن است. نیاز به این است که آرامش تان را حفظ کنید و به درد و اندوه اجازه رفتن دهید. نیاز به این است تا ببخشید و به راه خود ادامه دهید. البته، شما این کارها را تنها به خاطر فردی که شما را آزرده است انجام نمی دهید، بلکه برای سلامت و بهروزی خود می کنید.

 

۴- سرزمین قدردانی

چنانچه بر این باورید که در نهایت، شاد و خرسند خواهید بود اگر که دو برابر چیزهایی که هم اینک در اختیار دارید – زمان، پول، دوستان، خودروها، لباس و کفش های شیک و قشنگ، و غیره – را داشته باشید، متاسفانه در اشتباهید. چرا که اگر با آنچه در اختیار دارید شاد و خرسند نباشید، زمانی که داشته هایتان دو برابر باشد، نیز شادتر نخواهید بود. همان گونه که سقراط زمانی گفت “قناعت ثروت و دارایی طبیعی است، خوشگذرانی و عیاشی تنگدستی ساختگی و مصنوعی است.” تمام شادمانی تان را با نادیده انگاشتن هر آنچه که دارید برای هر آنچه که در آرزوی داشتنش هستید از دست ندهید. اگر این کار را بکنید، هرگز به اندازه کافی نخواهید داشت. در عوض، قدردان خوبی هایی که هم اینک متعلق به شماست باشید، و بی درنگ چیزهای بیشتری برای لبخند زدن خواهید یافت.

 

۵- لحظات تنهایی هدفمند

نیاز دارید تا حداقل یک بار در روز درنگ کرده و لحظاتی چند را صرف نفس کشیدن در آرامش و سکوت کنید. از این لحظه ها برای فکر کردن استفاده کرده و آگاهانه گذشته را از زمان کنونی و آینده جدا کنید. مسئولیت ها، تعهدها، کسب و کار ناتمام، خانواده و دوستان می توانند همگی بدون شما پابرجا و زنده بمانند در حالی که شما این لحظه ها را برای خودتان نیاز دارید. شما شایسته این زمان هستید. شما سزاوار در آرامش فکر کردن، رها شدن از فشار بیرونی هستید. هیچ مشکلی برای حل کردن، دستی برای تکان دادن، یا افرادی برای خوشنود ساختن وجود ندارد. گاهی اوقات نیاز به ایجاد زمانی برای خودتان دارید، به دور از دنیای شلوغ و پر مشغله ای که در آن زندگی می کنید و زمانی را برای شما فراهم نمی سازد. راستی به این ده سوال نسبت به خودتان جواب داده اید؟

 

۶- رابطه محبت آمیز متقابل

هنگامی که عاشق افرادی هستید آنها را درک می کنید. لازم نیست دقیقا همان چیزی که آنها فکر می کنند را درک کنید، اما دلیلش را می فهمید. و آنها همان گونه شما را درک می کنند. این درک مشترک ارزشمند است، زیرا جایی که انسانها در آن مورد درک و فهم قرار گیرند، در سهولت و آسودگی به سر می برند. درک کردن و فهمیدن، آسودگی و تعلق عاطفی را پرورش می دهد. هنگامی که آنهایی را که دوست می دارید واقعا احساس می کنند که مورد درک قرار گرفتند، آنها با احساس راحتی و آرامش خود را در اطمینان و پناهگاه روح درونی تان رها می سازند، که این جایی است که ارتباط حقیقی شکل می گیرد و آرامش حقیقی برای هر دوی شما یافت می شود.

 

۷- تلاشی پرشور شور و هیجان، نیرومند است

در ژرفای درون تان آرام می گیرد و بی اختیار احساسات، انتخاب ها و دوره های فعالیت تان را هدایت می کند. نمی توان آن را نادیده گرفت، و نمی بایست نادیده گرفته شود. شور و هیجان تان تنها منبع بزرگترین دستاوردها و بهترین لحظه هایتان است. هیجان پرالتهاب عشق، لذت کاری که شما را به پیش می راند، روشنی و وضوح هدف و مقصودتان. شور شعف رها ساختن و یکی شدن با لحظه کنونی است. این همان کاری است که شور و هیجان با شما می کند. بدون آن هیچ گونه آرامش ذهنی وجود ندارد، تنها یک وجود توخالی از آرزوهای برآورده نشده است؛ عمری که بدون زیستن باقی مانده است.

 

۸- نیرو و توان عملکرد مثبت در زندگی

آنچه را که انجام می دهید به دست می آورید. هر لحظه از زندگی تان پویا است، و مخصوصا پاسخگو به ورودی هایتان. هنگامی که تلاشی مثبت و سودمند را وارد آن می سازید، خروجی و نتیجه مفیدی از آن دریافت خواهید کرد. این بزرگترین قدرتی است که در اختیار دارید؛ قدرتی که بر فراز انتخاب ها و عملکرد هایتان دارید. بجای تلاش برای به دست آوردن قدرتی بر دیگران و شرایط بیرونی، قدرت نامحدودی که هم اینک بر خودتان دارید را بکار ببرید. گذشته، آینده، و جایی که دیگران در سفرهایشان دارند را به فراموشی بسپارید. ذهن تان را در آرامش نگهدارید. نگرانی و شکایت ها را به آرامش وادارید. روی زندگی، تنفس، و زمان کنونی خودتان تمرکز کنید. هم اینک چه کاری می توانید انجام دهید تا تفاوتی ایجاد کنید؟ مثبت باشید، سودمند و سازنده باشید، سرگرم به آزمون گذاردن امکانات این لحظه شوید.

Loading...