خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

طراحي سيستم مناسب

طراحي سيستم مناسب

بررسي ساختار يک سازمان و يا سيستم و توجه به مسائل مانند تفکر سيستمي مناسب ، طراجي سيستم ايده آل متناسب با عملکرد سازمان و در نظر گرفتن توانايي و گستره فعاليت يک ساختار از مباحث عمده اين کارگاه آموزشي مي باشد.

Loading...