خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

نحوه نياز سنجی آموزشی در سازمانها

نحوه نياز سنجی آموزشی در سازمانها

معمولا تمامی سازمانها دارای دوره های آموزشی مختلف می باشند اما متاسفانه دوره ها بدون در نظر گرفتن توانمندی پرسنل و بدون هدف نهايي و بررسی تاثيرگذاری اين دوره ها بر روی بهره وری سازمان می باشد در اين کارگاه 3 ساعته روشهای مناسب انتخاب ، برگزاری و تنظيم به همراه گزارش نويسی و کنترل نحوه پيشرفت ارايه ميشود.

شما ميـتوانيد برای اطلاعات بيشتر با شماره 88633815 021 تماس حاصل فرماييد.

Loading...