خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

مسئوليت پذيری در توليد و ارايه خدمات CSR

مسئوليت پذيری در توليد و ارايه خدمات CSR

مسئوليت سازمانها اين نيست که فقط کارآمد باشند ، بلکه مسئوليت آن ها اين است که به جامعه ای که در آن فعاليت دارند ، خدمت کنند . از آنجايي که هر سازمان بر حسب نيازی عمومی و اجتماعی به وجود می آيد و مبنای ايجاد سازمان نياز به توليد کالا و يآ ارايه خدمات به جامعه است لذا نه سازمان ميتواند خود را از جامعه جدا کند و نه جامعه از سازمان زندگی کند در اين کارگاه شما با گزارشات CSR و در نظر گرفتن اقتصاد ، جامعه  و محيط زيست در يک سازمان و يا بنگاه اقتصادی آشنا ميشويد.

برای اطلاعات بيشتر با شماره 02188977057  تماس حاصل فرماييد.

Loading...