خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

نمونه گزارشات

 

شما در اينجا ميتوانيد بخشی از تنوع نمونه گزارشاتی که توسط سنجشگر PDA در دروه يکساله و به تعداد نامحدود و با یک هزینه پرداخت دريافت می نماييد مشاهده نماييد:

 

نمونه گزارشات فردی:

1- گزارش عمومی و اولیه PDA که بر اساس نیاز میتواند شامل بخش های مختلف باشد(کلیک کنید)

2-گزارش 24 متغییر شایستگی مناسب در طراحی مدلهای شایستگی در حالت رفتار طبیعی (کلیک کنید)

3- گزارش متغییرهای شایستگی در حالت رفتار کاری ( کلیک کنید)

4- گزارش متغییر شایستگی ها با امکان افزودن ضریب در فرمت WORD و EXCEL (کلیک کنید)

5- گزارش توانمندی فرد با جایگاه شغلی مورد درخواست و استاندارد مورد نظر (کلیک کنید)

6- استعداد با گروههای تحصیلی (کلیک کنید)

7- تناسب با 22 طبقه شغلی عام در 3 گروه مدیریت ، فروش ، اداری در حالت رفتار کاری (کلیک کنید)

8- تناسب با 22 طبقه شغلی در 3 گروه مدیریت ، فروش ، اداری در حالت رفتار طبیعی (کلیک کنید)

 

نمونه گزارشات گروهی (در سایر آزمونهای مشابه موارد زیر قابل دستیابی نمی باشد):

9-گزارش گرایشات گروه (کلیک کنید)

10-گزارش تناسب گروهی با جایگاههای شغلی در حالت رفتار طبیعی ، فرد-شغل (کلیک کنید)

11- گزارش تناسب با جایگاههای شغلی در حالت رفتار کاری ، شغل - فرد (کلیک کنید)

12- گزارش تعارضات و تطابق رهبری (کلیک کنید)

13- گزارش شایستگی های گروهی در حالت رفتار کاری (کلیک کنید)

14- نمونه گزارش شایستگی های گروهی در فرمت Excel(کلیک کنید)

15- گزارش استعدادیابی تحصیلی گروهی در فرمت Excel(کلیک کنید)

 

برای بررسی گزارشات به سایر زبانها بر روی عکس زير کليک نماييد.

 

 • گزارش کليدهای انگيزشی

    اين گزارش به بررسی نکات مهمی که برای ايجاد انگيزه در فرد مهم می باشد می پردازد اين موارد در ارتباز با توصيف طبيعی فرد بوده که در زمان ...

  ادامه...
  گزارش کليدهای انگيزشی
 • گزارش سبک فروش

    اين بخش حوزه وسيعی از شيوه های فروش فرد را از زمان آغاز فروش تا پايان دادن به همراه توانمندی وی را در خدمات پس از فروش نشان ميدهد و به...

  ادامه...
  گزارش سبک فروش
 • گزارش الگوی مديريت

    اين بخش ديد گسترده ای از شيوه مديريتي فرد ارايه ميدهد و بيانگر روشی است که فرد در مواجه با شرايط مختلف و مديريت افراد از خود بروز ميدهد....

  ادامه...
  گزارش الگوی مديريت
 • گزارش توصيف رفتاری

  گزارش توصيف رفتاری به بررسی وِيژگيهای رفتاری شما و يا پرسنل شما مي پردازد اين گزارش شامل بررسی 5 محور فرد بهمراه کلمات کليدی رفتاری و...

  ادامه...
  گزارش توصيف رفتاری
Loading...