خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

کاربردهای PDA

 

PDA چه ابزاری است؟

 • ابزاری برای تحلیل مشخصه های رفتاری افراد بوده که به توصیف توانمندی ها و شناسایی دقیق نقاط قوت و حوزه های پیشرفت آنان می پردازد.
 • شما را قادر می سازد که بر اساس رفتار افراد جایگاه های شغلی مناسب را برای آن ها تعریف کرده و به منظور تعیین شایستگی های افراد جهت داشتن عملکرد موفق در جایگاه های شغلی " مطالعات تطبیقی" را انجام دهید.
 • با بیش از 50 سال سابقه عملکردی و نظری ، PDA دارای 90% قابلیت اعتبار جهت استناد می باشد.
 • به صورت آنلاین قابل اجرا یوده و نتایج را به سرعت ارایه میدهد.
 • گزارش های کاملی را به صورت مکتوب و نموداری ارائه می دهد که در امر مدیریت استعدادها به گزینش و توسعه فرآیند استعدادیابی کمک شایانی می کند.

 

 PDA به سنجش چه مواردی می پردازد؟

 • PDA به سنجش مشخصه های رفتاری افراد پرداخته و شما را قادر می سازد که به توصیف و شناسایی دقیق شایستگی ها ، نقاط قوت و زمینه های توسعه آن ها بپردازد.
 • مشخصه های افراد را با صفاتی چون "خوب" یا "بد" کیفیت بندی نکرده ، بلکه ویژگی های رفتاری افراد مورد سنجش را توصیف می کند.
 • "مطالعات تطبیقی" را بین کاندیداها ، داوطلبان و جایگاه های شغلی انجام داده و شایستگی فرد را برای عملکرد موثر در جایگاه شغلی مورد نظر مشخص می سازد.
 • به بررسی شایستگی های کاری افراد پرداخته و مشخص می سازد که این افراد چگونه راهکارهای خلاقانه ارائه داده و یا چگونه به مذاکره و برقراری ارتباط می پردازد ، چگونه به فروش پایان داده و یا چگونه ارتباط خود را با مشتریان حفظ می کنند و غیره.
 • به سنجش مهارت های مدیریتی افراد پرداخته و مشخص می کند که این افراد چگونه تصمیم گیری نموده ، چگونه در دیگران ایجاد انگیزه می نمایند ، چگونه گروه تحت سرپرستی خود را مدیریت کرده و آن را گسترش می دهند و غیره.

 

کاربردهای مدیریت استعداد:

 • نقاط قوت و زمینه های موقعیت کاری کارکنان خود را به منظور طراحی برنامه های عملی و ارتقاء مهارت های آنان شناسایی نمایید.
 • افراد کلیدی را شناسایی کرده و به نحو موثری به مدیریت استعداد آنها بپردازید.
 • مدیران سازمان یا شرکت خود را شناسایی کرده و به نحو کارآمدی به توسعه آن ها بپردازید.
 • با ایجاد محیط کاری مثبت و ترغیب کننده برای کارکنان خود ، موفقیت کسب و کار خویش را تضمین نمائيد.
 • نقاط قوت کارکنان خود را به منظور تشکیل گروه های کاری کارآمد شناسایی نمائيد.
 • با ارزیابی توانمندی ها و مهارت های کارکنان فروش خود ، موفقیت در آمد فروش را ارتقاء بخشید

 

 مزایای PDA:

آزمون PDA شما را قادر می سازد:

 • مشخصه ها و ویزگی های رفتاری افراد و توانمندی بالقوه آنان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.
 • بهترین کاندیداها را برای جایگاه های شغلی مورد نظر شناسایی نمائيد.
 • میزان تطابق افراد را با جایگاه های شغلی از نظر شایستگی آنان مورد ارزیابی قرار دهید.
 • مهارت های هدایتگری و مدیریت خود را از طریق آموزش های PDA توسعه دهید.
 • بهترین برنامه کاری را برای متخصصان و مدیران اجرایی خود معین نمائید.

 

 انواع گزارش ها:

PDA شما را قادر می سازد که جهت اجرای تحلیلی دقیق ، گزارش ها را هم به صورت مکتوب و هم به صورت نموداری در اختیار داشته باشید.

 

گزارش های فردی:

 • ارایه جداول به آزمونگر
 • گزارش مشخصه رفتاری
 • اصلاحات توصیفی
 • توصیف مشخصه رفتاری
 • شیوه های رهبری و مدیریت
 • شیوه های فروش
 • چگونگی مدیریت موثر و کارآمد افراد
 • نقاط قوت و زمینه های توسعه
 • مطالعات تطبیقی با شایستگی های افراد ( از پیش تعیین شده و یا تخصصی ارائه شده توسط مشتری)
 • مطالعات تطبیقی با جایگاه های شغلی ( از پیش تعیین شده و یا تخصصی ارائه شده توسط مشتری)
 • سوالاتی برای مصاحبه
 • برنامه عملی برای توسعه مهارت ها

 

گزارش های گروهی:

 • مطالعات تطبیقی با جایگاه های شغلی ( درجه بندی کاندیداها)
 • مطالعات تطبیقی با شایستگی های افراد
 • تحلیل و بررسی ویژگیهای گروه

 

گزارش های اختصاصی (فردی و گروهی):

 • مطالعات تطبیقی با جایگاه های شغلی اختصاصی
 • مطالعات تطبیقی با شایستگی ها و مهارت های اختصاصی تعیین شده از سوی مشتری

 

تعیین جایگاه های شغلی و شایستگی ها:

 • گزارش کاری PDA)JOB)
 • مهارت های PDA

بازخوردها
  ارسال نظر
  (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  Loading...