خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

معرفی PDA

 


نظريه ادراک يا برداشت:

بيانگر شيوه اي است که ما با آن جهان پيرامون خود را تعريف و تفسير مي نمائيم.

 

توجه انتخابي ...

    نظم و انسجام برداشت هاي ما ...

     تفسير تجربيات به منظور معني و مفهوم دار کردن آنان ...

 

             5- مطالعه معنا شناختي

              مطالعه زبان و نحوه کاربرد لغات مي باشد.

              اين روش توصيفات رفتاري صريح و عيني را به کار مي گيرد.

 

-          کاربرد حدود 3000 لغت مورد مطالعه واقع شده

-          حذف لغات و اصطلاحات تحقيرآميز

-          کاهش نمونه به 86 لغت کليدي

 

     تعبيري که هر فرد به هر يک از لغات فرم PDA اطلاق مي کند براساس نحوه درک فرد از آن اصطلاح خواهد بود، به صورتي که هر فرد آن را به گونه اي متفاوت بسته به مشخصه رفتاري خود درک مي کند . اين به آن معنا است که هر فرد بر اساس برداشت شخصي خود معاني ضمني مثبت يا منفي براي هر مساله خواهد داشت.

        از آنجايي که مطالعات مارستون مشخصا در زمينه تحقيقات رفتاري نوع بشر متمرکز بود، او هيچ گاه اصول شيوه اي برآورد مشخصه ها را ثبت نکرد. اگر چه بر اثر مطالعات او ابزارهاي سنجش مختلفي بر اساس برداشت هاي او شروع به ظهور کردند اين ابزارها با تمرکز بر فوايد و مزايايي که اين شيوه در محيط هاي شغلي فراهم ساخت شکل گرفتند.

      ابزارهايي که در سطوح ابتدايي تر ايجاد شدند به عنوان "خالص" (Pure) نام گرفتند زيرا نظريه مارستون را جزء به جزء پيروي مي کنند.

   گذر زمان اشکال بزرگي از اين ابزارها را که بر اساس (کميت) تعداد و کيفيت اطلاعات آنان است متظاهر ساخته است، اما به طور کاربردي فرايند رياضياتي توسط تحليل گر از تکميل فرم ارزيابي مورد پذيرش قرار مي گيرد تا نتايج به دست آيد و اين اجازه را مي دهد که تفسير کاملا مفهوم باشد و براي تحليل گر حدود 1 ساعت و 30 دقيقه زمان براي نتيجه گيري زمان مي گيرد.

        از اواخر دهه 60 دکتر جان گرير Dr.John Greier استاد دانشگاه مينسوتا تحقيقاتي را در زمينه مدل مارستون به انجام رساند و اصلاحات زيادي به منظور آسان سازي فرايند رياضياتي که براي تفسير نتايج به کار مي رفت، ايجاد کرد.

بر اين اساس مدلي که امروزه با عنوان Disc شناخته مي شود شکل گرفت که اين مدل شکل ساده اي از مدل "کاملي" است که متاثر از ابزارهاي خالص مي باشد.

      اصل تغييري که "گرير" تحقق بخشيد اصلاحي از فرم ارزيابي بود. با اين تغيير، اگرچه زمان بين تکميل فرم توسط فرد و تفسير نتايج به طور محسوسي کاهش يافت و فرايند ساده شد، واقعيت اين بود که آنان مقدار زيادي از اطلاعات ارزشمند براي تفسير را از دست دادند از آن جمله از دست دادن محور شدت، سطح انرژي و محور خويشتن داري به طور کامل بود. اين مدل همچنين با جايگزيني استحکام (ثبات) به جاي پذيرش و دنباله روي يا انطباق به جاي رضايت خاطر مدل اخير که امروزه تحت عنوان (Disc) شناخه شده است متولد شد.

          اين مدل در دهه 90 شروع به کاربري کرد با اين فرض که هر کارمند يا هر منبع انساني (HR) داراي کامپيوتر شخصي و توانايي آپلودکردن فرم و جداول و گزارش ها را به صورت " اتوماتيک" دارا مي باشد و فوايد گسترده اي که ابزارهاي خالص از طريق ساده سازي با مدل Disc ارائه کرد دوباره ظهور کردند.

پس از آن با افزودن محور 5 به محورهای DISC که نتوانسته بود بعضی از موارد را بطور مناسب شناسايي نمايد اين محور مهم تاثير گذاری منطق و احساسات را بر تصميمات شامل شده و باعث گرديده تا اعتبار نتايج PDA به 90 درصد رسيده و هم اکنون به عنوان قويترين نرم افزار در زمينه سنجش منابع انسانی مورد استفاده قرار می گيرد.

نظرات
    ارسال نظر
    (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
    Loading...