خوش آمدید مهمان! | ورود - ثبت نام

اطلاعاتی در مورد PDA

جهت آشنايي با آزمون PDA و گزارشات منحصر به فرد و توانمندی اين نرم افزار ميتوانيد در اينجا اين نکات را مشاهده بفرماييد .

 سيستم PDA ابزار قدرتمندي است که براساس "نظريه شخصيت" از "ويليام.ام. مارستون" “william.m.Marston”  که در کتاب خود به نام احساسات مردم عادي مطرح کرده است، توصيف شده است وبه طور خاص به تجزيه و تحليل مشخصات رفتاري طبيعي افراد و توانايي هاي بالقوه آنان مي پردازد.

PDA ابزار قدرتمندي است که از طريق يک روش ساده، کاربردي و علمي به شما اجازه تجزيه و تحليل و توصيف مشخصات رفتاري و استعداد افراد را مي دهد. همچنين به شما اين اجازه را مي دهد که به ارزيابي نيازهاي رفتاري يک موقعيت پرداخته و يا اقدام به ايجاد هماهنگي هاي دقيق کاربردي براي فرايندهاي مختلف منابع انساني (HR)  نماييد.

اين سيستم به تجزيه و تحليل مهارت ها، نقاط قوت، زمينه هاي توسعه، شايستگي ها، روشهاي تصميم گيري، روش هدايت ، چگونگي مربي گري افراد، سطح انرژي، توانايي متقاعدسازي، توانايي تجزيه و تحليل، روش فروش، سطح انگيزه به همراه اطلاعات ديگر از ارزش هاي متعالي در هر فرايندي براي توسعه افراد مي پردازد.

تکميل فرم PDA بين 10 تا 15 دقيقه طول مي کشد و نتايج فوري را به دست مي دهد. اين روش شما را قادر مي سازد که گرايشات رفتاري فرد در زمينه هاي مختلف و نيازهاي رفتاري يک شغل يا موقعيت را متوجه شويد.

PDA ابزاري براي توصيف منطقي و دقيق از مشخصه هاي رفتاري يک فرد ايجاد مي کند که شامل جزئيات زير است:

 • روش هدايت و رهبري
 • روش تصميم گيري
 • چگونگي هدايت و رهبري افراد با موفقيت
 • مهارت هاي متقاعدسازي
 • توانايي تجزيه و تحليل
 • مهارت هاي شغلي
 • سطح انگيزه
 • نقاط قوت و مهارت هاي کليدي
 • زمينه هاي توسعه و پيشرفت

مشخصه هاي رفتاري PDA به صورت صفاتي چون "خوب يا بد" تعريف نمي شوند بلکه ويژگي هاي رفتاري يک فرد را توصيف مي کنند . در مورد ايجاد هماهنگي، مطالعه بين داوطلب/کارمند و يا يک موقعيت اين روش به سادگي نقاط قوت و نقاط ضعف احتمالي را توصيف و تعيين مي نمايد.

اين روش کاربردي که مشخصا توسط تحليل گران PDA شکل گرفته است ، شما را در مسير صحيح براي موفقيت در کار و حرفه و يا تفسير اطلاعاتي براي تحليل افراد و يا گروهي از مردم يا گروه ها ارائه نموده  و راهنمايي مي سازد.

هم چنين منجر به جزئيات سطوح و پايه هاي فرايند  طرح موقعيت شغلي "Job Position Design Process" مي شود.

 

بخش 2- دبليو. ام. مارتسون W.M.Martson توجيه نظري

 

تاريخچه حرفه اي و زندگي:

او در سواگوس ماساچوست ايالات متحده متولد شد. او مطالعات خود را در دانشگاه هاروارد با اخذ مدرک دکتري در روانشناسي به پايان رساند. او به عنوان استاد در دانشگاه هاي American university (آمريکن يونيورسيتي) شهر واشنگتن و Tufts ماساچوست به تدريس پرداخت. او همچنين در يونيورسال استوديوز “Universal studios” در کاليفرنيا به عنوان مجري خدمات عمومي Director of public services به فعاليت پرداخت.

 

روانشناس و ابداع کننده:

مارستون ابداع کننده بسياري از ابداعات مطرح مي باشد. به عنوان نمونه او به عنوان مبدع پلي گراف “Polygraph” يا دروغ سنج در سال 1920 شناخته شد. هم چنين روش سنجش فشار خون سيستولي “systolie” بر اساس اختراع او شکل گرفت. به دليل اين اختراع او به مدت بيش از 5 سال با سازمانهاي مختلف همکاري کرد . همچنين " عليرغم جالب به نظر آمدن" او به عنوان پدر و مخترع “Wonder Woman” که سال ها بعد در سينماهاي هاليوود به نمايش در آمد، شناخته شد. مارستون اين ايده را بر اساس اصل تحقيقات خود شکل داد که زنان مشخصا صادق تر و قابل اعتمادتر از مردان هستند و آنها مي توانند در بازه هاي زماني طولاني سريعتر و موثرتر عمل کنند.

براي تکامل روش سنجي، مارستون تئوري ها و برداشت هاي زير را بر آن استوار ساخت:

1- ساختار شخصيتي مارستون، بر اساس تئوري او از کتاب " احساسات مردم عادي" 1928. بر اساس اين نظريه مارستون اظهار مي دارد که رفتار بشر مي تواند از طريق تجزيه و تحليل دو زمينه کليدي تبيين شود. 1- پاسخ هاي پرواکتيو يا پويا يا ري اکتيو (واپس گرا) افراد. او بيان مي کند که پاسخ افراد به محرک هاي محيطي به طور گسترده اي بستگي به اين دارد که چگونه فرد عادت دارد که محيط را درک کند. 2- برداشت از محيط به صورت "مطلوب يا نامطلوب" و نتيجتا ايجاد 4 حيطه.

 

به طور خلاصه...

افراد شرايط محيطي را به صورت "مطلوب يا غير مطلوب" بيان مي کنند. واکنش هاي افراد به هر محرک محيطي به صورت مواجهه گرايشي (پويا) يا اجتنابي (واپس گرا) خواهد بود.

افراد مقدار معيني انرژي يا تمايل دارند و آنان را آماده به انجام عمل مي سازد که نسبتا ثابت مي باشد.

بر اين اساس مارستون مدل ساده اي براي طبقه بندي رفتار بشري ارائه داد که از سال 1948 مورد تحقيق و بررسي قرارگرفته است.

بر اساس سه مولفه مطرح شده در بالا مارستون معتقد است که تحت شرايط نرمال يک فرد گرايش يا آمادگي براي بروز دادن يک رفتار به صورت قابل پيش بيني دارد که بستگي به طبيعت آن موقعيت (مطلوب يا غير مطلوب) و تمايل فرد به بروز واکنش يا عدم بروز آن (پويا و يا واپسگرا) دارد. اين تمايل مدلي از 4 ربع را بيان مي کند.

اين مدل از چهار فاکتور مستقل تک قطبي تشکيل شده است. مارستون مدل کروي هندسي و منظمي براي ارائه اين ساختارها ايجاد کرد.

تمايل فرد براي انجام عمل توسط چهار محور ارائه شده است که در مرکز يک کره شکل گرفته اند. هر محور يکي از چهار شيوه شخصيت مارستون را ارائه مي دهد و هر يک از طريق نظري و آماري مستقل از ديگري است.                                      

    سال هاي بعد مفهوم " خويشتن داردي" به عنوان محور پنجم اضافه شد. خويشتن داري وظيفه شناسي ، اين مفهوم به عنوان نشانگر رفتار فرد در مورد خويشتن داري محسوب مي شود. انضباط فردي، آينده نگري، توانايي برنامه ريزي کردن و حس اجتماعي مسئوليت پذيري که اين محور بر چهار محور ديگر تاثير گذار است.

 

توصيف هر يک از 5 محور:

 محوري 1 ريسک (چيرگي): پاسخ پويا به محيط درک شده به صورت خصمانه يا نامطلوب: تمايل فرد را براي دسترسي به نتايج اندازه گيري مي کند. اين محور همچنين سطح ابتکار و تمايل در کنترل شرايط و نيز درجه ريسک پذيري فرد و دستيابي به نتايج را اندازه گيري مي کند.

 

محور 2 برون گرايي (نفوذ): پاسخ پويا به محيط درک شده به صورت مطلوب: درجه تمايل فرد را در مورد گرايش يا خواستن به برقراري روابط متقابل با ديگران و چگونگي رفتارها يا شرايط مورد اندازه گيري قرار مي دهد.

 

محور 3 شکيبايي (استحکام و ثبات): پاسخ واپسگرايانه به محيط درک شده به صورت مطلوب. مربوط به تمايل فرد به پاسخ گويي صبورانه در شرايط و محيط هاي مختلف است.

محور 4 معيارها (پيروي و پذيرش): پاسخ واپسگرايانه به محيط درک شده به صورت خصمانه يا نامطلوب. اين محور مشخصا مربوط به اين امر است که يک فرد تا چه حد خود را ملزم به اطاعت يا پيروي از قوانين و ضوابط مي داند.

 

محور 5 خويشتن داري(خويشتن داري و وظيفه شناسي): اين محور در مورد اين است که فرد چگونه رفتار خود را، از شتابزدگي تا سرسختي در عقايد و اعمال توصيف مي کند.

 

سطح انرژي Energy Level (EL): بيان کننده سطح تمايل يا ميزان انرژي است که فرد بايد در يک بازه زماني به کار گيرد. اين مفهوم بيانگر اين است که افراد ميزان معيني انرژي يا توانايي دارند که نيروي انگيزشي کافي را براي رفتار فرد فراهم مي سازد. انرژي (Energy) يک مفهوم مشابه با مدل رواني انرژي فرويد است که نيرو يا انرژي را بيان مي کند  که توان براي فعاليت هاي فيزيکي و ذهني را فراهم مي کند.

 

2- نظريه خود سازگاري يا خود تطابقي:

         اين نظريه بيان مي دارد که افراد تمايل به پذيرش مفاهيم و ايده هايي دارند که مطابق با آنچه که آنان معتقد هستند و باور دارند مي باشد و نيز تمايل به نفي و عدم پذيرش آن دسته از مفاهيمي هستند که با عقايد آنان مطابقت ندارند. اين نظريه اصول زير را معرفي مي کند:

 

 • ذهن بشر يک سيستم واحد و سازمان يافته از ايده ها و نظرات است. ..
 • کليه نظرات متعلق به اين سيستم بايد در تطابق و سازگاري با يکديگر باشند...
 • مرکز يا هسته ذهن مفهوم "خود" است.

 

3- نظريه "خود" (Prescott Lecky):

        بيان مي کند که نوع بشر از زمان تولد تا سنين 16 تا 18 سالگي برداشت نسبتا ثابتي از خود را بر اساس نتايج حاصله از تجربيات خود شکل مي دهند. به موازات اين امر، آنان "انتظار" خاصي از آنچه که محيط آنان را ملزم به انجام مي سازد براي خود تشکيل مي دهند.

مارستون معتقد است که رفتار هر فرد، به جز، از طريق روابط متقابل بين برداشت شخصي و تطابقات دائمي با خواسته هاي محيط آنان تعريف مي گردد.

 

4- نظريه ادراک يا برداشت:

بيانگر شيوه اي است که ما با آن جهان پيرامون خود را تعريف و تفسير مي نمائيم.

 

توجه انتخابي ...

نظم و انسجام برداشت هاي ما ...

تفسير تجربيات به منظور معني و مفهوم دار کردن آنان ...

 

5- مطالعه معنا شناختي

مطالعه زبان و نحوه کاربرد لغات مي باشد.

اين روش توصيفات رفتاري صريح و عيني را به کار مي گيرد.

 

 • کاربرد حدود 3000 لغت مورد مطالعه واقع شده
 • حذف لغات و اصطلاحات تحقيرآميز
 • کاهش نمونه به 86 لغت کليدي

 

     تعبيري که هر فرد به هر يک از لغات فرم PDA اطلاق مي کند براساس نحوه درک فرد از آن اصطلاح خواهد بود، به صورتي که هر فرد آن را به گونه اي متفاوت بسته به مشخصه رفتاري خود درک مي کند . اين به آن معنا است که هر فرد بر اساس برداشت شخصي خود معاني ضمني مثبت يا منفي براي هر مساله خواهد داشت.

 

        از آنجايي که مطالعات مارستون مشخصا در زمينه تحقيقات رفتاري نوع بشر متمرکز بود، او هيچ گاه اصول شيوه اي برآورد مشخصه ها را ثبت نکرد. اگر چه بر اثر مطالعات او ابزارهاي سنجش مختلفي بر اساس برداشت هاي او شروع به ظهور کردند اين ابزارها با تمرکز بر فوايد و مزايايي که اين شيوه در محيط هاي شغلي فراهم ساخت شکل گرفتند.

تکميل فرم PDA بين 10 تا 15 دقيقه زمان نياز دارد . اين نکته حائز اهميت است که فرم را به صورت خودانگيخته ، به تنهايي و به دور از عوامل منحرف کننده تمرکز انجام دهيد.

 

شما ميتوانيد برای سنجش به اينجا مراجعه نماييد.

 

 

بازخوردها (5)
  ارسال نظر
  (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  Loading...