امضا تفاهم نامه همکاری

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و موسسه نیوشا آتیه نماینده PDA تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.

 

 

بر اساس تفاهم نامه تنظیم گردیده بین موسسه تحقیق و توسعه و مشاوره نیوشا آتیه و انجمن مدیریت منابع انسانی بزرگترین و تخصصی ترین مجموعه در حوزه منابع انسانی امکان استفاده اعضا این انجمن از نرم افزار PDA فراهم گردید.

برای مشاهده لینک انجمن به اینجا مراجعه بفرمایید.

 

Loading...